Bezpečnost potravin

EFSA – Archiv

Podkategorie

Články v kategorii

9. 6. 2014

Tisková zpráva EFSA


18. 2. 2013

Vědecká konference EFSA v rámci oslav 10. výročí se uskutečnila 7. a 8. listopadu 2012 v Parmě.


8. 10. 2012

Při příležitosti 10. výročí zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin


17. 7. 2012

Helsinky, 1. – 3. 10. 2012


12. 7. 2012

Vědecká konference EFSA v rámci oslav 10. výročí se uskuteční 7.-8. listopadu 2012 v Parmě.


11. 7. 2012

Publikace EFSA: EFSA@10: The science that is helping to keep Europe’s food safe


19. 6. 2012

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci ve dnech 16.-17. října 2012 v Bratislavě.


10. 2. 2012

Tisková zpráva EFSA z 30. ledna 2012.


2. 12. 2011

Evropská komise požádala úřad EFSA o přezkoumání dvou zpráv o bisfenolu A (BPA) publikovaných Francouzským úřadem pro potraviny, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví (ANSES) v září 2011, vzhledem k možným odlišnostem od závěrů EFSA ze září 2010.


1. 12. 2011

Úřad EFSA, FAOa WHO vydaly společná vodítka pro harmonizovaný přístup k monitoringu dietární expozice člověka na bázi studie Total Diet Study.


1. 12. 2011

Úřadu EFSA byl umožněn přístup k více než 600 souborům dat pro využití při přehodnocování bezpečnosti umělého sladidla aspartam, jehož dokončení je naplánováno na září 2012.


11. 11. 2011

Zpráva EFSA o kontaminaci potravin rezidui pesticidů doložila stále lepší respektování právních předpisů upravujících nejvyšší přípustné limity ze strany výrobců potravin.


1 2 3 34