Bezpečnost potravin

Dozorové orgány

Dozorové orgány MZe

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)


adresa(ústřední inspektorát)

Květná 15
603 00  Brno

telefon

543 540 111

fax

543 540 202

e-mail

epodatelna@szpi.gov.cz

ID datové schránky

avraiqg

www-adresa

http://www.szpi.gov.cz/

Státní veterinární správa (SVS ČR)

adresa

Slezská 7/100
120 56  Praha 2

telefon

227 010 111

fax

227 010 191

e-mail

e.podatelna@svscr.cz

www-adresa

http://www.svscr.cz/

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) (Od 1.1.2014 sloučen ÚKZÚZ a SRS)

adresa

Hroznová 2
656 06  Brno

telefon

543 548 111

e-mail

podatelna@ukzuz.cz

www-adresa

http://www.ukzuz.cz/

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

adresa

Hudcova 56a
621 00 Brno – Medlánky

telefon

541 518 211

fax

541 210 026 / 541 212 607

e-mail

uskvbl@uskvbl.cz

www-adresa

http://www.uskvbl.cz/

Dozorové orgány MZ: Krajské hygienické stanice

HS hl.m. Prahy

adresa

Rytířská 12
110 01  Praha 1

telefon

296 336 700

fax

224 212 335

www-adresa

www.hygpraha.cz/

Středočeského kraje

adresa

Dittrichova 17
128 01  Praha 2

telefon

234 118 111

fax

224 916 561

www-adresa

www.khsstc.cz/

Jihočeského kraje

adresa

Na Sadech 25
370 71  České Budějovice

telefon

387 712 111

fax

387 712 158

e-mail

khscb@khscb.cz

www-adresa

http://www.khscb.cz/

Plzeňského kraje

adresa

Skrétova 15
303 22  Plzeň

telefon

377 155 111

fax

377 235 223, 377 323 894

www-adresa

www.khsplzen.cz/

Karlovarského kraje

adresa

Závodní 94
360 21  Karlovy Vary

telefon

355 328 311

fax

355 328 330

e-mail

sekretariat@khskv.cz

www-adresa

http://www.khskv.cz/

Ústeckého kraje

adresa

Moskevská 15
400 01  Ústí nad Labem

telefon

477 755 110

fax

477 755 112

www-adresa

www.khsusti.cz/

Libereckého kraje

adresa

Husova 64
460 31  Liberec

telefon

485 253 111

fax

485 105 864

e-mail

sekretariat@khslbc.cz

www-adresa

http://www.khslbc.cz/

Královéhradeckého kraje

adresa

Habrmanova 19
501 01  Hradec Králové

telefon

495 058 111

fax

495 058 502

www-adresa

www.khshk.cz/

Pardubického kraje

adresa

Mezi Mosty 1793
530 03  Pardubice

telefon

466 052 338

fax

466 052 347

e-mail

sekretariat@khspce.cz

www-adresa

http://www.khspce.cz/

kraje Vysočina

adresa

Tolstého 1914/15
586 01  Jihlava

telefon

567 564 551

fax

567 305 352

e-mail

podatelna@khsjih.cz

www-adresa

http://www.khsjih.cz/

Jihomoravského kraje

adresa

Jeřábkova 4
602 00  Brno

telefon

545 113 034

fax

545 113 099

e-mail

sekretariat@khsbrno.cz

www-adresa

http://www.khsbrno.cz/

Olomouckého kraje

adresa

Wolkerova 6
779 11  Olomouc

telefon

585 719 111

fax

585 719 245

e-mail

podatelna@khsolc.cz

www-adresa

http://www.khsolc.cz/

Moravskoslezského kraje

adresa

Na Bělidle 7
702 00  Ostrava

telefon

595 138 111

fax

595 138 109

www-adresa

www.khsova.cz/

Zlínského kraje

adresa

Havlíčkovo nábř. 600
760 01  Zlín

telefon

577 006 711

fax

577 006 746

e-mail

khs@khszlin.cz

www-adresa

http://www.khszlin.cz/


V odůvodněných případech se na úřední kontrole podílí také Státní úřad pro jadernou bezpečnost a orgány Celní správy ČR.

O kontrolní činnosti dozorových orgánů


V odůvodněných případech se na úřední kontrole podílí také Státní úřad pro jadernou bezpečnost a orgány Celní správy ČR.

O kontrolní činnosti dozorových orgánů