Bezpečnost potravin

Aktuality KM EFSA

Články v kategorii

31. 3. 2023

Dne 30. března 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společné hodnocení hlášených případů onemocnění způsobených bakterií Salmonella Virchow původem z masných výrobků obsahujících kuřecí maso (Multi-country outbreak of Salmonella Virchow ST16 infections linked to the consumption of meat products containing chicken meat). V pěti zemích […]


29. 3. 2023

Telata by měla být v prvních týdnech života ustájena v malých skupinách a neměli by se používat individuální kotce. Telata také potřebují dostatečný prostor pro odpočinek, pohyb a přístup k pohodlné podestýlce. To jsou některá z doporučení, která dnes zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém vědeckém stanovisku na podporu revize právních předpisů […]


29. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) hodnotil zdravotní riziko plynoucí z přítomnosti deseti nitrosaminů (N-nitrosaminů) v potravinách. Závěrem hodnocení je, že vystavení evropských spotřebitelů nitrosaminům, sloučeninám, které mohou vznikat v potravinách při jejich přípravě a zpracování, vyvolává zdravotní obavy. Nitrosaminy jsou reakčními produkty nitrosačních činidel (např. dusitany, oxidy dusíku nebo sekundární aminy) a mohou se tvořit v […]


29. 3. 2023

Otrava ciguaterou z ryb je celosvětově nejčastějším typem otravy z potravin způsobeným mořskými biotoxiny. Počet otrav se odhaduje na 20 000-50 000 případů ročně. Studie ukazují, že hlášeno je méně než 10 % skutečných případů. V posledních letech se tato nákaza stala veřejným zdravotním problémem na Kanárských ostrovech, kde je považována za nové riziko, které […]


29. 3. 2023

Při hodnocení bezpečnosti maximálních limitů reziduí (MLR) pesticidů v EU nebo návrhů MLR se chronická a akutní expozice spotřebitelů reziduím pesticidů v potravinách odhaduje pomocí výpočetního modelu PRIMo – Pesticide Residue Intake Model, vyvinutého EFSA.  V současné době Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyvíjí 4. revizi modelu, která bude dostupná jako webový nástroj, na […]


24. 3. 2023

Rezistence bakterií rodu Salmonella a Campylobacter vůči běžně používaným antimikrobiálním látkám se u lidí a zvířat vyskytuje často. To vyplývá ze zprávy vydané Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Současná rezistence vůči kriticky důležitým antimikrobiálním látkám pro člověka však byla obecně zjištěna na nízké úrovni, s […]


21. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu (EFSA/E/2023/01) o členství ve Vědeckých panelech (Scientific Panels) a Vědeckém výboru (Scientific Committee) EFSA při jejich obnově v roce 2024. Tato příležitost je otevřena vědeckým odborníkům s příslušnou vědeckou odborností a motivací přispívat k ochraně zdraví lidí a zvířat, jakož i životního prostředí v Evropě, kteří […]


20. 3. 2023

EFSA otevřel registraci k účasti na dvou informačních zasedáních k revidovaným pokynům pro Hodnocení rizik pro ptáky a savce. Cílem setkání je poskytnout jasný přehled aktualizovaných pokynů s důrazem na klíčové změny, představit, jak provádět hodnocení rizik pomocí kalkulačky a řešit otázky s cílem zlepšit porozumění revidovanému dokumentu pokynů a kalkulačce. Evropská komise požádala EFSA, aby revidoval […]


17. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska, které se týká aktualizace dřívějšího hodnocení zdravotního rizika pro evropské spotřebitele v souvislosti s přítomností uhlovodíků minerálního oleje (MOH) v potravinách. Z doposud provedeného hodnocení předběžně vyplývá, že nasycené uhlovodíky minerálního oleje (MOSH) nepředstavují pro evropského spotřebitele zdravotní riziko a že některé látky ze […]


16. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil dne 13. března 2023 veřejnou konzultaci na téma „Návrh pokynu pro vývoj protokolu pro obecná vědecká hodnocení úřadu EFSA“ (Draft Guidance on protocol development for EFSA generic scientific assessments).  Zájemci mohou podávat připomínky do 15. května 2023. Strategie úřadu EFSA do roku 2027 nastiňuje potřebu protokolů (vhodných pro […]


14. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a referenční laboratoř EU (EURL) vypracovaly společnou zprávu k nejnovějším datům výskytu ptačí chřipky a doporučení pro EU. Situace týkající se ptačí chřipky v Evropě i ve světě se nadále vyvíjí a objevují se zprávy o nových ohniscích u ptáků a i […]


14. 3. 2023

Evropská komise požádala EFSA, aby v souladu s článkem 29 nařízení (ES) č. 178/2002 vypracoval stanovisko k novému vývoji v oblasti biotechnologií aplikovaných na mikroorganismy. Tato práce se týká i) mikroorganismů a produktů kategorie 4 (viz níže), které mají být uvolněny do životního prostředí nebo uvedeny na trh jako potraviny a krmiva nebo v potravinách […]


1 2 3 57