Bezpečnost potravin

Aktuality KM EFSA

Články v kategorii

8. 7. 2024

Podle nařízení (ES) č. 1332/2008 podléhají všechny potravinářské enzymy, které jsou již na trhu EU, i nové potravinářské enzymy hodnocení bezpečnosti úřadem EFSA. Výsledky těchto hodnocení pomáhají Evropské komisi při sestavování prvního seznamu potravinářských enzymů Společenství (EU). Od března 2021, kdy vstoupilo v platnost nařízení o transparentnosti, byla stanovena nová opatření týkající se právních a […]


8. 7. 2024

EFSA vyhlásil výzvu k vyjádření zájmu s cílem identifikovat malé a střední podniky (SME) působící v oblasti nových potravin, které mají zájem o poradenství EFSA ohledně požadavků na žádost o povolení k uvedení jejich nové potraviny na trh Evropské unie. Cílem této výzvy je zvýšit informovanost a usnadnit malým a středním podnikům přístup ke službě […]


3. 7. 2024

Dne 1. července 2024 se 180 předních odborníků stalo členy vědeckých panelů EFSA na nové pětileté funkční období. Odborníci úřadu EFSA poskytují nezávislé vědecké poradenství s cílem chránit spotřebitele, zvířata a životní prostředí v EU. „Jsme velmi potěšeni výsledkem procesu obnovy panelu a úspěchem naší nedávné výzvy. Ve srovnání s rokem 2017 jsme přilákali o […]


20. 6. 2024

I v letošním roce se Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) snaží v rámci vzdělávací minikampaně veřejnosti vysvětlit rozdíl mezi pojmy nebezpečí a riziko. Pojmy nebezpečí a riziko se používají v řadě oborů a odvětví – bezpečnosti při práci, při zacházení s chemikáliemi, a také v oblasti bezpečnosti potravin.  Nebezpečí (Hazard) je obecně vlastnost látky nebo jevu, děje či faktoru způsobit neočekávaný negativní jev. […]


10. 6. 2024

EFSA a Škola pokročilých studií potravin a výživy při Parmské universitě, ve spolupráci s Katolickou universitou Sacro Cuore v Piacenze, pořádají další ročník letní školy otevřené mladým vědcům z celého světa, tentokrát s podtitulem „Utváření budoucnosti potravinových systémů: dnešní aplikace a budoucí perspektivy umělé inteligence“. Letošní ročník se uskuteční online 23. – 25. září 2024. Obecným cílem školy je […]


3. 6. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na webináři při příležitosti Světového dne bezpečnosti potravin, který se letos koná pod heslem „Bezpečnost potravin: připravme se na nečekané“. Webinář, který se bude konat dne 7. června 2024, od 10:00 hod., společně připravují národní koordinační místa pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA (EFSA Focal Point) v České republice a ve Slovenské […]


27. 5. 2024

Plýtvání jídlem je důležitým společenským tématem, které přímo zatěžuje naše peněženky i životní prostředí. Upozorňuje na něj i letošní kampaň #Safe2EatEU Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Tisková zpráva, 27. května 2024 – Většina Čechů uvádí, že se potravinami snaží neplýtvat. Podle údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací z roku 2023 jsou ale české domácnosti zdaleka […]


14. 5. 2024

Tisková zpráva — Ostrava 14. 5. 2024 – Rostliny hrají nezastupitelnou úlohu v rovnováze života na celé planetě. S jejich zdravím bezprostředně souvisí kvalita života každého z nás. Svoji odpovědnost za zdraví rostlin nesou nejen farmáři, ovlivnit ho mohou všichni občané. A právě zvýšení povědomí o tom, proč je důležité usilovat o zachování zdraví rostlin a jak konkrétně může […]


7. 5. 2024

Řada nejčastěji chovaných a konzumovaných ryb v EU/ESVO nevykazuje žádné známky výskytu parazitů představujících pro člověka riziko nákazy. U některých druhů z farmových chovů však byli parazité zjištěni, je proto třeba získat více údajů o jejich rozšíření. To jsou hlavní závěry nedávno zveřejněného vědeckého stanoviska úřadu EFSA, které rovněž hodnotí nové metody detekce a likvidace parazitů […]


2. 5. 2024

Přihlaste se na kurzy „Senzorické hodnocení a jeho role při navrhování potravinářských výrobků“ & „Funkční potraviny: teorie a praxe“, které se konají v květnu 2024 ve Varšavě. Kurzy probíhají v rámci „New Product Development Training (NPD Skills) – ON-SITE SPRING EDITION“. ÚROVEŇ: Odborníci ze zemí RISMÍSTO KONÁNÍ: Fakulta managementu Varšavské univerzity CENA: Účast na kurzech […]


2. 5. 2024

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil nejnovější zprávu o reziduích pesticidů v potravinách v Evropské unii. Zpráva poskytuje přehled o množství reziduí zjištěných ve vybraných běžně konzumovaných produktech. Zpráva obsahuje výsledky z odebraných vzorků na kontrolu pesticidů v potravinách v rámci tzv. evropského víceletého kontrolního programu (EU MACP) a také v rámci tzv. víceletého vnitrostátního kontrolního programu (MANCP). […]


30. 4. 2024

Evropská vědecká konference o aplikované epidemiologii infekčních nemocí (ESCAIDE) je každoroční konference ECDC, na které se setkávají odborníci v oblasti veřejného zdraví s cílem posílit prevenci a kontrolu přenosných nemocí prostřednictvím výměny znalostí, zkušeností a kontaktů. Letošní konference se bude konat jako hybridní akce, a to ve Stockholmu a online, ve dnech 20.-22. listopadu 2024. […]


1 2 3 65