Bezpečnost potravin

Sběr dat a veřejné konzultace

Články v kategorii

29. 3. 2023

Při hodnocení bezpečnosti maximálních limitů reziduí (MLR) pesticidů v EU nebo návrhů MLR se chronická a akutní expozice spotřebitelů reziduím pesticidů v potravinách odhaduje pomocí výpočetního modelu PRIMo – Pesticide Residue Intake Model, vyvinutého EFSA.  V současné době Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyvíjí 4. revizi modelu, která bude dostupná jako webový nástroj, na […]


17. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska, které se týká aktualizace dřívějšího hodnocení zdravotního rizika pro evropské spotřebitele v souvislosti s přítomností uhlovodíků minerálního oleje (MOH) v potravinách. Z doposud provedeného hodnocení předběžně vyplývá, že nasycené uhlovodíky minerálního oleje (MOSH) nepředstavují pro evropského spotřebitele zdravotní riziko a že některé látky ze […]


16. 3. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil dne 13. března 2023 veřejnou konzultaci na téma „Návrh pokynu pro vývoj protokolu pro obecná vědecká hodnocení úřadu EFSA“ (Draft Guidance on protocol development for EFSA generic scientific assessments).  Zájemci mohou podávat připomínky do 15. května 2023. Strategie úřadu EFSA do roku 2027 nastiňuje potřebu protokolů (vhodných pro […]


9. 2. 2023

Konzultace se třetími stranami dle čl. 32c odst. 2 GFL – nové potraviny


9. 2. 2023

Žádost Norského úřadu pro bezpečnost potravin (NSFA)


19. 1. 2023

Veřejná konzultace EFSA. Termín pro zaslání připomínek: 10. 2. 2023


27. 10. 2022

Termín pro zaslání komentářů: 22. listopadu 2022


17. 10. 2022

Konečný termín pro podávání připomínek a komentářů je 22. listopadu 2022.


10. 10. 2022

Termín pro zaslání komentářů: 4. 11. 2022


15. 9. 2022

Veřejná konzultace EFSA je otevřena do 18. 10. 2022


19. 7. 2022

Veřejná konzultace EFSA. Termín pro zaslání komentářů: 3. října 2022


26. 5. 2022

Termín pro zaslání komentáře: 5. 7. 2022


1 2 3 11