Bezpečnost potravin

VK EFSA: Návrh vědeckého stanoviska k přehodnocení kyseliny behenové z hořčičných semen

Vydáno: 14. 6. 2023
Autor: KM EFSA

Ilustrační foto (Pixabay)

Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k přehodnocení kyseliny behenové z hořčičných semen, která se má používat při výrobě některých emulgátorů podle čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1169/2011 – pro trvalou výjimku z označování. Tento dokument přehodnocuje alergenicitu kyseliny behenové z hořčičných semen, která se má používat při výrobě některých emulgátorů.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby předložily své připomínky v uvedené lhůtě. Při předkládání připomínek je třeba uvést konkrétní odkaz na čísla řádků a stránek, kterých se připomínky týkají.

Návrh stanoviska a další informace k podání připomínek naleznete na portálu EFSA Connect.

Zdroj: EFSA