Bezpečnost potravin

Nejnovější zprávy

17. 5. 2024
Aktuality Hlášení v systému RASFF
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 18. týdnu 2024: 29. 4. – 5. 5. 2024 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU […]

17. 5. 2024
Aktuality Aktuality DO
Mezi hlavní úkoly Státní veterinární správy (SVS) dlouhodobě patří především ochrana území ČR před zavlečením nákaz, které by mohly znamenat riziko pro člověka (zoonóz), nebo pro zdraví zvířat. V případě výskytu těchto nákaz SVS přijímá opatření k zamezení jejich šíření.  O stále dobré nákazové situaci svědčí příznivé mezinárodní nákazové statusy, které uděluje Evropská komise, nebo Světová organizace pro […]

17. 5. 2024
Aktuality Kvalita potravin
Odpovědným výběrem surovin můžeme dosáhnout pozoruhodných výsledků. Kvalita surovin je totiž základem každého chutného jídla a může mít vliv i na naše zdraví. Je důležité nejenom dbát na to, aby byly suroviny čerstvé, ale také věnovat pozornost tomu, odkud pocházejí a jak byly zpracovány. Naučit se rozpoznávat kvalitní produkty není těžké, pokud máme dostatek informací. […]

16. 5. 2024
Aktuality Aktuality KM EFSA Odborné akce
Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na webináři při příležitosti Světového dne bezpečnosti potravin, který se letos koná pod heslem „Bezpečnost potravin: připravme se na nečekané“. Webinář, který se bude konat dne 7. června 2024, společně připravují národní koordinační místa pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA (EFSA Focal Point) v České republice a ve Slovenské republice.  Cílem webináře […]

16. 5. 2024
Aktuality Odborné akce
Zjistěte, jak technologie a umělá inteligence mohou pomoci pekařskému průmyslu ve snižování spotřeby energie. Zveme Vás na seminář, který se bude konat dne 21. 5. 2024 v budově Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Technická 5. Výzkum je prováděn v rámci projektu č. QL24010110 s názvem „Úspora spotřeby energie při pečení chleba pomocí optimalizace teplotního režimu […]