Bezpečnost potravin

Nejnovější zprávy

17. 6. 2024
Aktuality Aktuality DO
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v období od 1. 5. – 31. 5. 2024 celkem 199 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 21 finančních sankcí v celkové výši 151 500,- Kč. […]

17. 6. 2024
Aktuality Aktuality DO
Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) uspořádal Celostátní polní den na zkušební stanici v Uherském Ostrohu. Akce, která se konala pod záštitou ministra zemědělství Marka Výborného, přinesla aktuální témata z pohledu udržitelnosti v zemědělství ve vztahu k odrůdám, půdě a výživě rostlin. V úvodní řeči Celostátního polního dne se ředitel ÚKZÚZ, Daniel Jurečka, zaměřil na klíčové výzvy a příležitosti, […]

14. 6. 2024
Aktuality Hlášení v systému RASFF
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 23. týdnu 2024: 3. 6. – 9. 6. 2024 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU […]

14. 6. 2024
Aktuality Aktuality DO
Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) ve spolupráci s Policií ČR odhalili v tržnici SAPA nelegální výrobnu a v ní v nevyhovujících podmínkách bezmála půl tuny potravin živočišného původu. Nebezpečné potraviny budou neškodně zlikvidovány, provozovateli hrozí za vážná porušení legislativy pokuta do výše jednoho milionu korun. Veterinární inspektoři měli indicie o existenci nelegální provozovny několik týdnů. To se potvrdilo při kontrole provedené […]

13. 6. 2024
Aktuality Aktuality legislativa
Od července by měly na seznam zakázaných látek přibýt další psychoaktivní substance odvozené od látek HHC a THCP. Jde o reakci na výměnu produktů s HHC, HHC-O a THCP ze strany obchodníků za ještě nebezpečnější látky, která nastala po březnovém nabytí účinnosti novely nařízení vlády o seznamech návykových látek. Shodla se na tom na dnešním […]