Bezpečnost potravin

Nejnovější zprávy

2. 10. 2023
Aktuality Aktuality DO
Pravidelné kontroly pražských hygieniků snižují míru ohrožení zdraví konzumentů. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) průběžně dozoruje pražské provozovny poskytující stravovací služby. Jedná se o provozovny typu restaurace, stánky, bufety, cukrárny, zaměstnanecké jídelny nebo stravovací provozy v zařízeních sociálních služeb. Jen v průběhu letošního srpna HSHMP provedla 224 takových kontrol. Oproti stejnému období předchozího roku […]

2. 10. 2023
Aktuality Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Tento rok jsme již do naší NBT databáze přidali dvě nové varianty rýže, a to rýži se zvýšeným obsahem esenciálních mikroprvků (únor) a rýži se zvýšeným obsahem kyselinygama-aminomáselné (květen). Vzhledem k tomu, že rýže setá (Oryza sativa L.) patří mezi celosvětově nejvýznamnější zemědělské plodiny, je jí věnována také tato položka do NBT databáze. Tentokrát se jedná o rýži […]

2. 10. 2023
Aktuality Aktuality DO
Státní veterinární správa (SVS) společně se Státním veterinárním ústavem Praha (SVÚ) již šestým rokem chová na střeše budovy ústředí SVS v centru Prahy včely. SVÚ v rámci projektu aktuálně vyšetřil med z letošní snůšky „střešních včel“. Med, který vyhověl ve všech ukazatelích daných vyhláškou stanovující požadavky na kvalitu medu, neobsahuje žádné problematické látky. „Jsme velmi rádi, že med pocházející ze […]

2. 10. 2023
Aktuality Aktuality ICBP Odborné akce
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem Praha a Českou zemědělskou univerzitou pořádají v pátek 6. a v sobotu 7. října 2023 již 8. ročník akce pro rodiny s dětmi a školní kolektivy s názvem: „Za tajemstvím potravin aneb Víš, co jíš?“. KDE: Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 1300/44, Praha 7 – Holešovice KDY: pátek 6. října […]

27. 9. 2023
Aktuality Prezentace z odborných akcí
Na Ministerstvu zemědělství se uskutečnil odborný seminář „Realizace následných ochranných opatření na území po radiační havárii“. Semináře, který byl pořádán Ministerstvem zemědělství, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem radiační ochrany, se zúčastnilo kolem 100 účastníků. V pondělí 25. září 2023 byl na Ministerstvu zemědělství pořádán v pořadí druhý ročník odborného semináře s názvem „Realizace následných ochranných […]