Bezpečnost potravin

Nejnovější zprávy

30. 3. 2023
Aktuality Aktuality legislativa
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami. Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin. Veškerá nařízení […]

29. 3. 2023
Aktuality Aktuality KM EFSA
Telata by měla být v prvních týdnech života ustájena v malých skupinách a neměli by se používat individuální kotce. Telata také potřebují dostatečný prostor pro odpočinek, pohyb a přístup k pohodlné podestýlce. To jsou některá z doporučení, která dnes zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém vědeckém stanovisku na podporu revize právních předpisů […]

29. 3. 2023
Aktuality KM EFSA Monitoring cizorodých látek
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) hodnotil zdravotní riziko plynoucí z přítomnosti deseti nitrosaminů (N-nitrosaminů) v potravinách. Závěrem hodnocení je, že vystavení evropských spotřebitelů nitrosaminům, sloučeninám, které mohou vznikat v potravinách při jejich přípravě a zpracování, vyvolává zdravotní obavy. Nitrosaminy jsou reakčními produkty nitrosačních činidel (např. dusitany, oxidy dusíku nebo sekundární aminy) a mohou se tvořit v […]

29. 3. 2023
Aktuality Aktuality KM EFSA
Otrava ciguaterou z ryb je celosvětově nejčastějším typem otravy z potravin způsobeným mořskými biotoxiny. Počet otrav se odhaduje na 20 000-50 000 případů ročně. Studie ukazují, že hlášeno je méně než 10 % skutečných případů. V posledních letech se tato nákaza stala veřejným zdravotním problémem na Kanárských ostrovech, kde je považována za nové riziko, které […]

29. 3. 2023
Aktuality KM EFSA Sběr dat a veřejné konzultace
Při hodnocení bezpečnosti maximálních limitů reziduí (MLR) pesticidů v EU nebo návrhů MLR se chronická a akutní expozice spotřebitelů reziduím pesticidů v potravinách odhaduje pomocí výpočetního modelu PRIMo – Pesticide Residue Intake Model, vyvinutého EFSA.  V současné době Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyvíjí 4. revizi modelu, která bude dostupná jako webový nástroj, na […]