Bezpečnost potravin
15. 7. 2024

Dostatek tekutin je jednou ze zásadních podmínek prožití léta ve zdraví. Je třeba eliminovat riziko dehydratace. Při nedostatku vody v organismu roste nebezpečí vyčerpání z tepla, hrozí úpal a kolaps z přehřátí. Pocit žízně je projevem v té chvíli již existujícího deficitu vody v organismu. Čili napít se v situaci, kdy mám žízeň, je vlastně […]


15. 7. 2024

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství (MZe) pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a výrobky z nich a olejnatá semena a výrobky z nich zavádí technologické požadavky na tyto produkty. Výrobci tak budou mít jasně stanoveno, jaké vlastnosti musí produkty splňovat a spotřebitelé se budou snáze orientovat v množství produktů, které mohou koupit v obchodech. Potraviny budou označeny takovým způsobem, aby spotřebitel nebyl […]


15. 7. 2024

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 27. týdnu 2024: 1. 7. – 7. 7. 2024 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU […]


12. 7. 2024

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) připravil a zveřejnil vizuály/infografiky k letošní celoevropské kampani „Safe2EatEU“. Infografiky jsou k dispozici ke stažení i v českém jazyce. Infografiky ke kampani „Safe2EatEU“ ke stažení v různých rozměrech: rozměr 1080×1080, 1200×1200, 1920×1080


12. 7. 2024

Společnost LINEA NIVNICE, a.s. informuje své zákazníky o stahování 2 šarží potraviny Hello ovocná přesnídávka z důvodu nadlimitního množství reziduí pesticidů. Další podrobnosti viz webové stránky výrobce. Zdroj: SZPI OZNÁMENÍ O STAŽENÍ VÝROBKU Z TRHU Vážení zákazníci, zahajujeme stažení níže uvedených výrobků z trhu z důvodu zjištění nadlimitního množství reziduí pesticidů a pozastavujeme s okamžitou platností jejich prodej. Zákazníky, kteří si zboží […]


12. 7. 2024

Tisková zpráva – Ministerstvo životního prostředí odeslalo do legislativní rady vlády novelu zákona o obalech, která zavádí zálohování PET lahví a plechovek. Hlavní město Praha tento krok kvituje, budoucí zavedení zálohového systému by pro něj mělo přinést hmatatelné výsledky v podobě úspory finančních prostředků a také zlepšení pořádku na veřejných místech. „Díky zálohování se nám […]


11. 7. 2024

Společnost pro výživu publikovala článek „Belgická kuchyně“ v časopise „Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 3/2024„. Belgie má výtečnou kuchyni a vysokou úroveň gastronomie, kvalita pokrmů odpovídá surovinám, které zdejší zemědělství produkuje. Belgická kuchyně je ovlivněna německou, francouzskou a nizozemskou kuchyní. Mezi používané ingredience patří brambory, pórek, chřest, máslo, mléčné výrobky, maso, ryby nebo […]


11. 7. 2024

Tisková zpráva – Na začátku července 2024 byla uvedena do provozu nová laboratoř Centra zdraví a životního prostředí SZÚ. Pracovníci Oddělení hygieny vody budou díky novým přístrojům schopni identifikovat a stanovovat kontaminující látky v pitné vodě. Projekt reaguje na vydání směrnice EU 2020/2184, o jakosti vody určené k lidské spotřebě, která zavádí nové požadavky na stanovení […]


11. 7. 2024

Veterinární inspektoři z Ústeckého kraje při společné kontrole s Celním úřadem na dálnici D8 odhalili dodávku řízenou cizincem. Ten bez přítomnosti mrazícího či chladícího zařízení převážel 120 kg mražených kuřecích prsou, k zásilce navíc neměl požadované doklady. Za porušení zákona o potravinách z důvodu nedodržení teplotního řetězce hrozí pokuta ve výši až do deseti milionů Kč. Celníci přivolali veterinární inspektory ke kontrole […]


9. 7. 2024

Zdroj: Pexels.com Vysoké teploty na řadě míst České republiky v těchto dnech překračují hranici 30 stupňů celsia, což může mít negativní dopad také na pohodu a zdraví zvířat. Chovatelé musí zvířatům zajistit dostatečné napájení, ale také dbát na větrání a chlazení. V souvislosti s vysokými teplotami mohou nastat problémy i při přepravě zvířat. Kontroly inspektorů Státní veterinární správy (SVS) v chovech se proto v tomto období […]


8. 7. 2024

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”), zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU), provedli v období od 1. 6. – 30. 6. 2024 celkem 222 kontrol v provozovnách stravovacích služeb (viz graf č. 1). Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 22 finančních sankcí v celkové výši 206 000,- Kč.  V 1 případě byl vyřešen […]


8. 7. 2024

Podle nařízení (ES) č. 1332/2008 podléhají všechny potravinářské enzymy, které jsou již na trhu EU, i nové potravinářské enzymy hodnocení bezpečnosti úřadem EFSA. Výsledky těchto hodnocení pomáhají Evropské komisi při sestavování prvního seznamu potravinářských enzymů Společenství (EU). Od března 2021, kdy vstoupilo v platnost nařízení o transparentnosti, byla stanovena nová opatření týkající se právních a […]


1 2 3 1 790