Bezpečnost potravin

Potravinové obaly

Materiály a předměty přicházející do styku s potravinami

Foto: Shutterstock

Změn legislativních i technických požadavků na obaly určené k uchovávání potravin bylo v posledních letech opravdu dost, a lze očekávat i další v souvislosti s koronavirovou krizí. Princip však zůstává.

Hlavním úkolem obalu je především ochrana potraviny před znehodnocením, znemožnění záměny nebo změny obsahu, a také usnadnění nákupu a zvýšení atraktivnosti pro spotřebitele.

Výrazně barevný nebo designově vytříbený obal přitahuje oko spotřebitele a stává se již tradiční reklamní zbraní. Ochrana před znehodnocením spočívá v tom, že je například zabráněno přístupu světla a vzduchu, nebo je zabráněno vzájemnému ovlivňování potravin vůněmi a pachy, dále je zajištěno, že nedojde k poškození tvaru (např. rozdrobením) a především je zabráněno mikrobiální kontaminaci (nejen z okolního prostředí ale i od člověka).

Na druhou stranu, materiály a předměty, které se dostávají do kontaktu s potravinami, musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby během použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí, způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo způsobit zhoršení organoleptických vlastností potravin.

Legislativa

Články v kategorii

24. 7. 2023

Plastové obaly potravin představují podstatnou část odpadních plastů na skládkách. Vzhledem ke stále větším problémům, které jsou s plasty spojovány, se mnoho výzkumných týmů snaží nalézt vhodné alternativy. Badatelé čínské Chinese University of Hong Kong (CUHK) vyvinuli průhledný, jedlý a biologicky rozložitelný materiál, který je velmi slibný pro využití k balení potravin. Obaly se v dnešní době obvykle vyrábějí z ropných produktů […]


20. 4. 2023

Vědci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) dospěli v novém přehodnocení k závěru, že expozice bisfenolu A (BPA) v potravinách představuje zdravotní riziko pro spotřebitele všech věkových skupin. Odborníci úřadu EFSA zjistili potenciálně škodlivé účinky bisfenolu A na zdraví imunitního systému na základě rozsáhlého posouzení vědeckých důkazů a přispění poznatků z veřejné konzultace. V návaznosti […]


17. 3. 2023

Žáky základních škol i veřejnost zveme do našeho muzea na Den recyklace, který proběhne v úterý 21. března 2023. Dopolední dílny s recyklační tematikou jsou určeny pro objednané třídy základních škol a v tuto chvíli jsou již všechny termíny rezervovány. Odpoledne se budeme věnovat vám, návštěvníkům muzea. Od 13 do 16 hodin se můžete v každou celou hodinu […]


2. 2. 2023

Seminář se uskuteční v rámci doprovodného programu veletrhu EMBAX.


11. 11. 2022

Oznámení Ministerstva zdravotnictví


31. 10. 2022

Oznámení Ministerstva zdravotnictví


25. 10. 2022

Informace portálu Gate2Biotech


13. 10. 2022

Informace Ministerstva zdravotnictví


10. 8. 2022

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí


22. 7. 2022

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí


29. 6. 2022

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství


22. 6. 2022

Informace Ministerstva zdravotnictví


1 2 3 4