Bezpečnost potravin

Poradní sbor

Úkolem Poradního sboru EFSA je výměna informací o potenciálních rizikách, sdílení informací, sběr a analýza dat a zamezení provádění duplicitních vědeckých činností. Stěžejní činností je zajišťování kontaktu mezi úřadem a národními institucemi. Dokladem transparentního přenosu informací mezi EFSA a členskými státy EU jsou pravidelná zasedání poradního sboru a jeho pracovních skupin, dále zasílání návrhů tiskových zpráv před jejich zveřejněním na webových stránkách EFSA a na stránkách jednotlivých národních úřadů.

Poradní sbor, kterému předsedá výkonný ředitel, tvoří osoby, jež zastupují příslušné instituce 27 členských států EU vykonávající obdobné úkoly jako Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Zasedání poradního sboru se jako pozorovatelé účastní také zástupci Norska, Švýcarska a rovněž Evropské komise.

Českou republiku v Poradním sboru reprezentují pracovníci Ministerstva zemědělství, konkrétně ředitel(ka) odboru bezpečnosti potravin.

V rámci Poradního sboru funguje pracovní skupina pro komunikaci. Jejím úkolem je rozvoj spolupráce s členskými státy Evropské unie a koordinace komunikace o riziku ve všech oblastech spojených s EFSA, a dále výměna informací a zkušeností získaných v členských státech a na úrovni Evropy.

Pracovní skupina se podílí na informování veřejnosti o bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví rostlin, výživě a zdraví a pohodě zvířat, zajišťuje informování o hodnocení aktivit a výsledků v oblasti komunikace o riziku.

Členové pracovní skupiny se podílejí na rozvoji komunikace o nově se objevujících a aktuálních důležitých problémech v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, na informování o ožehavých a aktuálních tématech, reciproční výměně tiskových zpráv mezi EFSA a členskými státy EU (v časovém předstihu a pod embargem) a na podpoře komunikačních aktivit v Evropě.

Články v kategorii

Nebyl nalezen žádný článek