Bezpečnost potravin

Antimikrobiální rezistence

Informace k problematice antimikrobiální rezistence

Foto: Shutterstock

Antimikrobiální látky, např. antibiotika, jsou nepostradatelné v humánní a veterinární medicíně k léčbě infekčních onemocnění způsobených bakteriemi. Antimikrobiální rezistence (AMR) je rezistence (odolnost) bakterií vůči antimikrobiálním látkám, k nimž byly dříve citlivé.

Nadměrné a nesprávné užívání antibiotik je spojeno s objevením se a šířením mikroorganizmů rezistentních vůči antibiotikům, což způsobuje neúčinnost léčby a představuje vážné riziko pro veřejné zdraví. Antimikrobiální rezistence zoonotických bakterií přítomných v těle živočichů a v potravinách může ohrozit účinnou léčbu infekčních onemocnění u lidí a zvířat.

Články v kategorii

29. 2. 2024

Rezistence bakterií rodu Salmonella a Campylobacter, které se běžně vyskytují u lidí i zvířat, je pozorována velmi často, konstatuje dnes zveřejněná zpráva, kterou vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve spolupráci s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Avšak výskyt kombinované rezistence vůči kriticky důležitým antimikrobiálním látkám v humánní medicíně, s výjimkou některých […]


29. 11. 2023

Mikrobiální rezistence vůči antibiotikům je v dnešní době přímou příčinou úmrtí asi 1,3 milionů lidí ročně. Rezistence se šíří kvůli užívání antibiotik, které působí jako mocný selekční faktor. Pokud jsou antibiotika užívána zbytečně, situaci to zhoršuje. Velký význam pro prevenci šíření rezistencí mají testy, které zjišťují, jak je konkrétní patogen citlivý na antibiotika. Takové testy již existují, […]


21. 11. 2023

V probíhajícím týdnu si zainteresované organizace z oblasti humánní a veterinární medicíny po celém světě, včetně Státní veterinární správy (SVS), připomínají Světový týden antimikrobiální osvěty vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Jeho cílem je upozornit na důležitost zodpovědného používání antibiotik. Pokud jde o veterinární oblast, je jistě pozitivní zprávou, že se spotřeba antibiotik v tuzemských chovech hospodářských zvířat dlouhodobě snižuje a je nižší, než činí […]


16. 11. 2023

U příležitosti konání Evropského antibiotického dne, který je organizován s podporou Světové zdravotnické organizace (WHO) a je partnerským projektem Světového týdne antibiotického porozumění (WAAW) 18. až 24. listopadu 2023, Vás chceme informovat o rozvoji a rizicích rezistence k antibiotikům, která v konečném důsledku vedou ke ztrátě účinnosti antibiotik. Narůstající antibiotická rezistence je celosvětovým problémem. Stoupající počet […]


16. 11. 2023

Antibiotická rezistence je jednou ze tří prioritních zdravotních hrozeb v Evropské unii. V reakci na toto narůstající nebezpečí bylo červnu 2023 přijato doporučení Rady o posílení opatření EU pro boj proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu „Jedno zdraví“ (2023/C 220/01). Doporučení obsahuje cíle, které jsou konkrétní a měřitelné, jsou tedy dobrým nástrojem sledování pokroku souvisejícího s prevencí a […]


2. 11. 2023

Tisková zpráva SZÚ – Každý rok v Evropě zemře na následky antibiotické rezistence více než 35 000 lidí. Pokud bude negativní trend pokračovat stejným tempem, v roce 2050 bude mít na svědomí 10 milionů obětí z celého světa. Infekce způsobené rezistentními bakteriemi stojí ročně zdravotní systémy EU 1,1 miliardy eur. Přesto existuje šance nepříznivou statistiku vylepšit. Řešením je přistupovat […]


22. 9. 2023

Gate2Biotech – Nekonečná bitva s rezistentními patogeny si žádá stále nové nápady a strategie, které můžeme používat pro záchranu životů. S takovým nápadem nedávno přišel tým University of Hong Kong. Využili pozoruhodnou slabinu rezistentních bakterií – jejich zálibu v železu. Železo je pro bakterie zásadní živinou, kterou využívají v řadě klíčových buněčných procesů, jako je replikace DNA nebo energetický metabolismus. Bakterie bez […]


5. 9. 2023

Nový výzkum australských odborníků potvrdil, že povrchy s mikrostrukturou, inspirovanou antibakteriálními mikrohroty na křídlech hmyzu, mohou být velmi účinné v boji proti multirezistentním supermikrobům. V dnešní době bývají pacienti s implantáty, jako jsou titanové kyčelní klouby nebo zubní protézy, ohroženi nebezpečnými infekcemi. Lékaři proto využívají různé antimikrobiální povrchy, chemikálie či antibiotika. Patogeny ale v řadě případů odolávají a dokonce se mohou stát ještě více rezistentními. […]


10. 7. 2023

Vědecký tým složený z odborníků Zemědělské výzkumné služby Ministerstva zemědělství Spojených států amerických (USDA ARS), Univerzity Nebraska-Lincoln (UNL), Univerzity Kentucky a průmyslových partnerů Acceligen a Recombinetics, Inc. úspěšně vyvinul první geneticky modifikované tele, které je odolné vůči viru bovinního virovému průjmu (BVDV).  BVDV je jeden z nejvýznamnějších virů ovlivňujících zdraví skotu po celém světě. Poprvé […]


3. 7. 2023

Tým odborníků Baylor College of Medicine postupuje v hledání řešení globálního problému s bakteriální rezistencí vůči antibiotikům. Ten si vybírá stále větší daň na lidských životech. V roce 2013 jich měl na svědomí téměř 1,3 milionu.   Badatelé pracují s léčivem, které v laboratorních kulturách a u zvířecích modelů prokazatelně omezuje schopnost bakterií vyvíjet si rezistenci vůči antibiotikům. Takové léčivo může […]


15. 6. 2023

Tisková zpráva – Antibiotika jsou v posledních osmdesáti letech zásadním léčivem v boji proti bakteriálním infekcím. Zejména kvůli nezodpovědnému chování společnosti dochází k tomu, že se stále častěji objevují kmeny bakterií, které dokáží antibiotické léčbě vzdorovat. Protože je doslova životně důležité zachovat si antibiotika jako účinnou zbraň i do budoucnosti, vznikl projekt Prevence antibiotické rezistence. Jeho zadavatel – Státní […]


29. 5. 2023

EFSA dne 22. 5. vyhlásil tendr (OC/EFSA/BIOHAW/2023/01) s cílem získat poznatky o úloze vody používané při předsklizňové a posklizňové manipulaci a zpracování čerstvého a mraženého ovoce, zeleniny a bylin (např. přečištěná nebo znovu použitá voda) na šíření bakterií rezistentních vůči antimikrobiálním látkám a determinant rezistence (genů, plazmidů, celkového rezistomu) v různých evropských regionech. Cílem akce […]


1 2 3 8