Bezpečnost potravin

Antimikrobiální rezistence

Informace k problematice antimikrobiální rezistence

Foto: Shutterstock

Antimikrobiální látky, např. antibiotika, jsou nepostradatelné v humánní a veterinární medicíně k léčbě infekčních onemocnění způsobených bakteriemi. Antimikrobiální rezistence (AMR) je rezistence (odolnost) bakterií vůči antimikrobiálním látkám, k nimž byly dříve citlivé.

Nadměrné a nesprávné užívání antibiotik je spojeno s objevením se a šířením mikroorganizmů rezistentních vůči antibiotikům, což způsobuje neúčinnost léčby a představuje vážné riziko pro veřejné zdraví. Antimikrobiální rezistence zoonotických bakterií přítomných v těle živočichů a v potravinách může ohrozit účinnou léčbu infekčních onemocnění u lidí a zvířat.

Články v kategorii

24. 3. 2023

Rezistence bakterií rodu Salmonella a Campylobacter vůči běžně používaným antimikrobiálním látkám se u lidí a zvířat vyskytuje často. To vyplývá ze zprávy vydané Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Současná rezistence vůči kriticky důležitým antimikrobiálním látkám pro člověka však byla obecně zjištěna na nízké úrovni, s […]


13. 3. 2023

Aktualita Ministerstva zdravotnictví – K možnosti vývoje nových antibiotik či jejich alternativ se v rozhovoru vyjadřuje lékař Jan Strojil. V posledních letech se do popředí médií stále více dostává problematika tzv. antibiotické rezistence, neboli ztráty léčivých účinků antibiotik. Studie prozrazují, že v roce 2050 by tento fenomén mohl zabíjet více lidí než rakovina. Jak je možné situaci […]


13. 3. 2023

Aktualita Gate2Biotech – Výzkumníci National University of Singapore (NUS) vyvinuli syntetické peptidové nanosítě, které lze použít při léčbě hyperrezistentních bakteriálních infekcí, u nichž selhávají i poslední použitelná antibiotika. Lapací sítě jsou v přírodě běžné jako součást imunity. Fungují u mnoha různých druhů, včetně lidí. Obvykle je tvoří peptidové řetězce, které se uvolňují z buněk za přítomnosti patogenů a rychle se samovolně poskládají do […]


30. 1. 2023

Informace organizace BIOTRIN


24. 11. 2022

Evropská léková agentura zveřejnila výroční zprávu.


22. 11. 2022

Tisková zpráva SVS


18. 11. 2022

Antimikrobiální rezistence představuje hrozbu pro lidi, zvířata, rostliny i životní prostředí.


18. 11. 2022

SZÚ je realizátorem projektu Prevence antibiotické rezistence.


10. 11. 2022

Tisková zpráva SZÚ


3. 11. 2022

Informace Státního zdravotního ústavu


17. 10. 2022

Informace portálu Gate2Biotech


15. 8. 2022

Informace organizace BIOTRIN


1 2 3 7