Bezpečnost potravin

Antimikrobiální rezistence

Informace k problematice antimikrobiální rezistence

Foto: Shutterstock

Antimikrobiální látky, např. antibiotika, jsou nepostradatelné v humánní a veterinární medicíně k léčbě infekčních onemocnění způsobených bakteriemi. Antimikrobiální rezistence (AMR) je rezistence (odolnost) bakterií vůči antimikrobiálním látkám, k nimž byly dříve citlivé.

Nadměrné a nesprávné užívání antibiotik je spojeno s objevením se a šířením mikroorganizmů rezistentních vůči antibiotikům, což způsobuje neúčinnost léčby a představuje vážné riziko pro veřejné zdraví. Antimikrobiální rezistence zoonotických bakterií přítomných v těle živočichů a v potravinách může ohrozit účinnou léčbu infekčních onemocnění u lidí a zvířat.

Články v kategorii

29. 5. 2023

EFSA dne 22. 5. vyhlásil tendr (OC/EFSA/BIOHAW/2023/01) s cílem získat poznatky o úloze vody používané při předsklizňové a posklizňové manipulaci a zpracování čerstvého a mraženého ovoce, zeleniny a bylin (např. přečištěná nebo znovu použitá voda) na šíření bakterií rezistentních vůči antimikrobiálním látkám a determinant rezistence (genů, plazmidů, celkového rezistomu) v různých evropských regionech. Cílem akce […]


11. 5. 2023

Česká platforma antibiotické rezistence (CZEPAR) pořádá seminář s názvem Antibiotická rezistence v České republice: Jak společně zastavit nezastavitelné, který se bude konat 17. května 2023 v Praze. Tento seminář má za cíl propojit odborníky z akademické sféry, praktické medicíny, firemního sektoru i státní správy a prosazovat expertní řešení jednoho z největších problémů současné společnosti. Odborníci odhadují, že bez […]


9. 5. 2023

Panel EFSA pro biologická nebezpečí (BIOHAZ) zahájil konzultaci k návrhu prohlášení panelu o tom, jak interpretovat status QPS „kmeny by neměly obsahovat žádné získané geny antimikrobiální rezistence vůči klinicky relevantním antimikrobiálním látkám“ pro všechny taxonomické jednotky bakterií s QPS. Cílem tohoto dokumentu je objasnit definice „vlastních“ a „získaných“ genů AMR a poskytnout některé obecné zásady […]


3. 5. 2023

Éterické oleje jsou v čínské medicíně léta známé pro své antimikrobiální účinky. Pozitivních vlastností látek se rozhodli využít i vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V rámci projektu odborníci ve spolupráci s komerčním partnerem vyvinuli náhradu antibiotik pro odstavená selata, která je založená na derivátech mastných kyselin a dalších přírodních látek. Vědci tak […]


20. 4. 2023

Přestože rozmach zažila až po druhé světové válce, antibiotika jsou tu s námi již 95 let. Za tu dobu si zaslouženě vydobyla pověst jednoho z nejvýznamnějších objevů minulého století, neboť globálně prodloužila průměrnou délku života o 25 let. „Spolu s vakcínami jsou antibiotika zásadní a přelomové pro zlepšení kvality života lidstva,“ nechala se na kulatém […]


24. 3. 2023

Rezistence bakterií rodu Salmonella a Campylobacter vůči běžně používaným antimikrobiálním látkám se u lidí a zvířat vyskytuje často. To vyplývá ze zprávy vydané Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Současná rezistence vůči kriticky důležitým antimikrobiálním látkám pro člověka však byla obecně zjištěna na nízké úrovni, s […]


13. 3. 2023

Aktualita Ministerstva zdravotnictví – K možnosti vývoje nových antibiotik či jejich alternativ se v rozhovoru vyjadřuje lékař Jan Strojil. V posledních letech se do popředí médií stále více dostává problematika tzv. antibiotické rezistence, neboli ztráty léčivých účinků antibiotik. Studie prozrazují, že v roce 2050 by tento fenomén mohl zabíjet více lidí než rakovina. Jak je možné situaci […]


13. 3. 2023

Aktualita Gate2Biotech – Výzkumníci National University of Singapore (NUS) vyvinuli syntetické peptidové nanosítě, které lze použít při léčbě hyperrezistentních bakteriálních infekcí, u nichž selhávají i poslední použitelná antibiotika. Lapací sítě jsou v přírodě běžné jako součást imunity. Fungují u mnoha různých druhů, včetně lidí. Obvykle je tvoří peptidové řetězce, které se uvolňují z buněk za přítomnosti patogenů a rychle se samovolně poskládají do […]


30. 1. 2023

Informace organizace BIOTRIN


24. 11. 2022

Evropská léková agentura zveřejnila výroční zprávu.


22. 11. 2022

Tisková zpráva SVS


18. 11. 2022

Antimikrobiální rezistence představuje hrozbu pro lidi, zvířata, rostliny i životní prostředí.


1 2 3 7