Bezpečnost potravin

Školení BTSF


Školení BTSF – Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny

Školení BTSF (Better Training for Safer Food), které od r. 2006 organizuje EK prostřednictvím DG SANCO (od 1.1.2015 nová zkratka DG SANTE), je určeno pro inspektory provádějící úřední kontroly potravin a krmiv, zdraví a pohody zvířat a zdraví rostlin, a to jak z členských států, tak z třetích a rozvojových zemí pro lepší poznání potravinových norem a dovozních postupů v EU a při uvádění zboží na trh.

DG SANCO spolupracovalo s Výkonnou agenturou pro program veřejného zdraví PHEA od roku 2005 do roku 2008. Od r. 2009 do r. 2013 spolupracovalo DG SANCO s Výkonnou agenturou pro zdraví a spotřebitele (EAHC), která řídila programy školení BTSF. Od 1. ledna 2014 Evropská komise zřizuje na základě rozhodnutí Komise 2013/770/EU Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA), která nahrazuje Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele EAHC a pokračuje v její činnosti pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024.

Agentura CHAFEA zahájila činnost 1. ledna 2014 a byla ukončena 1. dubna 2021.

Od 1. dubna 2021 se mandát a činnosti společnosti Chafea přerozdělují.

Program Spotřebitel je svěřen Výkonné agentuře Evropské rady pro inovace a malé a střední podniky „EISMEA“, dříve EASME.

Propagace zemědělských produktů je delegována na Evropskou výkonnou agenturu pro výzkum „REA“.

Program Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny (BTSF) a program Zdraví jsou delegovány na nově vytvořenou Evropskou výkonnou agenturu pro zdraví a digitální technologie „HaDEA“.

Prováděcí rozhodnutí Komise o delegování programů na šest výkonných agentur.

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173, ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje
Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí, Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast, Evropská výkonná agentura pro výzkum, Výkonná agentura
Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky, Výkonná agentura
Evropské rady pro výzkum a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu a
zrušují prováděcí rozhodnutí 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU,
2013/779/EU, 2013/776/EU a 2013/770/EU.

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální technologie (HaDEA) řídí všechny fáze
školení BTSF, od vyhlášení výběrových řízení, hodnocení nabídek, zadávání zakázek až po dohled nad realizací. HaDEA provozuje Akademii BTSF.

Školicí strategie EK je vysvětlena v dokumentu „Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny“ COM(2006) 519 final a ve strategickém dokumentu BTSF z července 2009.

Cílovou skupinou školení BTSF jsou zaměstnanci orgánů členských států EU, kteří provádějí úřední kontroly potravin a krmiv, zdraví a pohody zvířat a zdraví rostlin.

Cílem školení je provádění kontrol jednotnějším, objektivnějším a přiměřenějším způsobem ve všech členských státech.

Organizátorem školení je EK prostřednictvím DG SANCO (GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele), od 1.1.2015 nová zkratka DG SANTE – GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin.

Za oblast školení na úrovni Společenství je za ČR zodpovědný odbor bezpečnosti potravin MZe.

Pro uživatele školení BTSF byla vytvořena pracovní skupina „Pracovní skupina BTSF“, do které mají přístup pouze registrovaní členové. Informace pro registrované členy pracovní skupiny BTSF viz Aplikace > Pracovní skupiny > Pracovní skupina BTSF

Více informací pro členy pracovní skupiny BTSF poskytuje Ing. Ondřej Horák (ondrej.horak@mze.cz).

Informace vložené do kategorie „Pracovní skupina BTSF“ nejsou volně přístupné veřejnosti.

Články v kategorii

18. 2. 2022

e-školení BTSF


10. 2. 2022

Seznam školení


10. 6. 2021

BTSF training


21. 5. 2021

Školení BTSF je od 1. dubna 2021 řízeno agenturou HaDEA.


21. 1. 2021

on line kurzy BTSF (virtuální třídy)


12. 10. 2020

Zrušení školicích aktivit BTSF do 1. září 2021


18. 9. 2020

Zrušení školicích aktivit BTSF do 31. prosince 2020


3. 9. 2020

Organizační struktura DG SANTE od 1.9.2020


2. 9. 2020

Reorganizace DG SANTE


14. 7. 2020

Zrušení školicích aktivit BTSF od 1. září do 16. října 2020


17. 6. 2020

Čtyři výzvy 2020


26. 5. 2020

Zrušení školicích aktivit BTSF od 6. března do 31. srpna 2020


1 2 3