Bezpečnost potravin

Výkonná agentura HaDEA pověřená organizací školení BTSF

Vydáno: 21. 5. 2021
Autor: lepeskova

Školení BTSF je od 1. dubna 2021 řízeno agenturou HaDEA.

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) byla nástupkyní Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele (EAHC) a nyní byla nahrazena Výkonnou agenturou pro zdraví a digitalizaci (HaDEA).

Agentura CHAFEA vykonávala úkoly, které jí byly svěřeny Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin. Řídila vztahy s přibližně 2800 příjemci a dodavateli, kteří pracovali na téměř 400 projektech/smlouvách k poskytování služeb v oblasti zdraví, ochrany spotřebitele a bezpečnosti potravin. Měla přibližně 50 zaměstnanců se sídlem v Lucemburku.

Agentura CHAFEA zahájila činnost 1. ledna 2014 a byla ukončena 1. dubna 2021.

Od 1. dubna 2021 se mandát a činnosti společnosti Chafea přerozdělují:

  • Program Spotřebitel je svěřen Výkonné agentuře Evropské rady pro inovace a malé a střední podniky „EISMEA“, dříve EASME.

  • Propagace zemědělských produktů je delegována na Evropskou výkonnou agenturu pro výzkum „REA“.

  • Program Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny (BTSF) a program Zdraví jsou delegovány na nově vytvořenou Evropskou výkonnou agenturu pro zdraví a digitální technologie „HaDEA“.

Prováděcí rozhodnutí Komise o delegování programů na šest výkonných agentur:

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/173, ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí, Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast, Evropská výkonná agentura pro výzkum, Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky, Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu a zrušují prováděcí rozhodnutí 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU a 2013/770/EU.


HaDEA

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast HaDEA se zřizuje na období ode dne 16. února 2021 do dne 31. prosince 2028, se sídlem v Bruselu.

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA) jménem Evropské komise řídí evropské programy a iniciativy. Úzce spolupracuje se svými mateřskými generálními ředitelstvími (GŘ), která se zaměřují na legislativní a strategické úkoly při tvorbě politik. Jde konkrétně o GŘ CNECT, DEFIS, GROW, RTD a SANTE, které je hlavním GŘ pro HaDEA. 

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální technologie (HaDEA) řídí všechny fáze školení BTSF, od vyhlášení výběrových řízení, hodnocení nabídek, zadávání zakázek až po dohled nad realizací. HaDEA provozuje Akademii BTSF.

Agentura HaDEA naplňuje ambici Evropské komise přispět k transformaci po skončení covidové pandemie v Evropě, která z ní vyjde ekologičtější, digitálnější, odolnější a lépe přizpůsobená současným i budoucím výzvám.