Bezpečnost potravin

Potravinářské přídatné látky

Základní informace o potravinářských přídatných látkách

Foto: Shutterstock

„Potravinářská přídatná látka“ je látka, která není obvykle určena ke spotřebě jakožto potravina a ani není obvykle používána jako charakteristická složka potraviny, ať má či nemá výživovou hodnotu, a jejíž záměrné přidání do potraviny z technologického důvodu při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování má nebo pravděpodobně bude mít za následek, že se tato látka nebo její vedlejší produkty stanou přímo či nepřímo složkou této potraviny.

Přehled potravinářských přídatných látek – seznam
Dělení potravinářských přídatných látek podle funkce ve výrobku  

Mohou výrobci potravin používat potravinářské přídatné látky, jak chtějí? Ne. Pro každou přídatnou látku jsou vyhláškou stanoveny druhy potravin včetně potravin určených pro zvláštní výživu, do kterých lze přídatnou látku přidávat, a podmínky jejího použití.

Musí být potravinářské přídatné látky uvedeny na obale potravin?
Ano. Přídatná látka obsažená v potravině musí být vždy uvedena ve složení potraviny. Na obale potravin se uvede vedle názvu přídatné látky nebo označení přídatné látky číselným kódem také název kategorie (konzervant, barvivo, emulgátor atd.).

Do kterých potravin se naopak potravinářské přídatné látky vůbec přidávat nesmí?
1) Do nezpracovaných potravin,
2) do medu,
3) do neemulgovaných olejů a tuků živočišného nebo rostlinného původu,
4) do másla,
5) do neochuceného pasterovaného a sterilovaného (včetně UHT sterilace)  mléka a neochucené plnotučné pasterované smetany (kromě smetany se sníženým obsahem tuku),
6) do neochucených kysaných mléčných výrobků, které nebyly po kvašení tepelně zpracovány
7) do neochuceného podmáslí (kromě sterilovaného podmáslí),
8) do přírodních minerálních vod, pramenitých vod a všech ostatních vod plněných do lahví nebo balených,
9) do kávy (kromě ochucené instantní kávy) a kávových extraktů,
10)  do neochucených čajových lístků,
11)  do cukru,
12) do sušených těstovin, kromě bezlepkových těstovin a/nebo těstovin určených pro hypoproteinové diety.

Více informací o potravinářských přídatných látkách:
Historie používání potravinářských přídatných látek
Zdroje potravinářských přídatných látek
Identifikace potravinářských přídatných látek podle čísla (INS). Systém E- kódů
Posuzování zdravotní nezávadnosti potravinářských přídatných látek  stanovení jejich akceptovatelného denního příjmu (ADI)
Nežádoucí reakce na potravinářské přídatné látky
Kontrola používání potravinářských přídatných látek ve výrobcích

LEGISLATIVA EU
Dne 16.12. 2008 byla schválena čtyři nařízení EU týkající se potravinářských aditiv, potravinářských enzymů a látek určených k aromatizaci potravin:
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008,
kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin,
–  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008,
o potravinářských enzymech,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008
o potravinářských přídatných látkách,
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008,
o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu.

Nařízení (ES) č. 1333/2008, které je použitelné od  ledna 2010, konsoliduje veškerou legislativu týkající se potravinářských přídatných látek, kterou dříve zahrnovaly různé směrnice (rámcová směrnice 89/107/EHS, směrnice pro barviva 94/36/ES, směrnice pro sladidla 94/35/ES, směrnice pro ostatní potravinářské přídatné látky 95/2/ES).

Ve shodě s novou legislativou musí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) do prosince 2020 nově posoudit bezpečnost (nezávadnost) všech přídatných látek, která byla schválena před 20. lednem 2009. Časový harmonogram nového posuzování těchto přídatných látek stanovuje nařízení Komise (EU) č. 257/2010.
Aktuální vývoj legislativy EU zaměřené na přídatné látky lze sledovat na internetových stránkách Evropské komise.


DATABÁZE POTRAVINÁŘSKÝCH ADITIV FAO/WHO
V rámci Codex Alimentarius je k dispozici online databáze potravinářských aditiv GSFAOnline.

Kodexový všeobecný standard pro potravinářské přídatné látky” (GSFA) udává podmínky, za kterých lze používat schválené potravinářské přídatné látky.

Potraviny obsahující potravinářské přídatné látky jsou v databázi rozděleny do 16 katagorií. Přídatné látky  jsou uskupeny v abecedním pořádku, pro každou přídatnou látku je uvedena funkční skupina/skupiny, do které spadá. Číslo v závorce za přídatnou látkou je z INS (International Numbering System). V databázi lze volně vyhledávat podle různých hledisek.

Články v kategorii

30. 6. 2023

Informace Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu (CZVP SZÚ) k aktuálně diskutovanému sladidlu aspartam. Co je “aspartam” Aspartam je nízkokalorické umělé sladidlo, které je přibližně 200krát sladší než cukr. Je to bílý prášek bez zápachu. V Evropě je aspartam povoleno používat jako potravinářské aditivum ke slazení různých potravin a nápojů, jako jsou nápoje, […]


10. 1. 2023

Výsledky dvou populačních kohortových studií NutriNet-Santé


19. 11. 2020

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce


28. 6. 2017

Úřad EFSA nově hodnotil bezpečnost dusitanů a dusičnanů jako přídatných látek do potravin.


11. 5. 2016

Vědecké stanovisko EFSA k bezpečnosti siřičitanů, používaných jako potravinářské přídatné látky.


22. 7. 2014

EFSA stanovil nový akceptovatelný denní příjem (ADI) pro potravinářské barvivo žluť SY ve výši 4 mg/kg tělesné hmotnosti/den.