Bezpečnost potravin

Žluť SY: EFSA stanovil novou hodnotu ADI

Vydáno: 22. 7. 2014
Autor: berankova1

EFSA stanovil nový akceptovatelný denní příjem (ADI) pro potravinářské barvivo žluť SY ve výši 4 mg/kg tělesné hmotnosti/den.

EFSA stanovil nový akceptovatelný denní příjem (ADI) pro potravinářské barvivo žluť SY ve výši 4 mg/kg tělesné hmotnosti/den.

Potravinářské barvivo žluť SY (E 110) je schválené potravinářské barvivo na základě nařízení Komise 1333/2008.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) prováděl v roce 2009 přehodnocení  bezpečnosti  potravinářského barviva žluť SY a na základě dostupných vědeckých údajů stanovil prozatímní hodnotu ADI ve výši 1 mg/kg tělesné hmotnosti. Úřad EFSA doporučil, aby byly provedeny další testy.

Vědecký panel EFSA pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin (ANS) byl požádán o posouzení nově předložených dat vycházejících ze studie provedené na základě doporučení úřadu EFSA z roku 2009. Dále byl úřad EFSA požádán, aby provedl podrobné posouzení expozice potravinářským barvivem žluť SY.

Nové informace k posouzení zahrnovaly vyhodnocení zprávy 28denní studie, dále data uváděná Společným výborem odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (JECFA) v posledním vyhodnocení z roku 2011, a všechny dostupné toxikologické informace, které Panel ANS získal od dokončení předchozího hodnocení potravinářského barviva žluť SY.

Vědecký panel ANS uvedl, že nově předložené údaje z 28denní studie a celková dostupná toxikologická databáze o potravinářském barvivu žluť SY, poskytují základ pro revizi zavedeného dočasného akceptovatelného denního příjmu.

Vědecký panel ANS dospěl k závěru, že na základě hodnoty NOAEL 375 mg/kg tělesné hmotnosti/den stanovené z dlouhodobé studie na potkanech ​​a faktoru nejistoty 100, může být stanoven nový ADI pro žluť SY 4 mg/kg tělesné hmotnosti/den v souladu s nejnovějším vyhodnocením JECFA.

Odhady expozice potravinářským barvivem žluť SY vychází jak z aktuálně schválených MPL (max. přípustný limit), tak z hlášených hodnot úrovně použití barviva. Odborníci Vědeckého panelu EFSA vyhodnotili, že odhady expozice spotřebitelů potravinářským barvivem žluť SY jsou hluboko pod novou hodnotou akceptovatelného denního příjmu (ADI) pro všechny věkové skupiny.

Vědecký panel ANS úřadu EFSA dospěl ke konečnému závěru, že na základě údajů poskytnutých potravinářským průmyslem a členskými státy EU, hlášené použití a úrovně použití potravinářského barviva žluť SY (E 110) by neměly být bezpečnostním rizikem.

Zdroj:  EFSA

Související informace:
EU zpřísňuje limity pro tři barviva„(2012)
Zpřísnění limitu pro žluť Sunset FCF“ (2011)
EFSA se vyjádřil k šesti potravinářským barvivům“ (2009)

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):