Bezpečnost potravin

Menu

Podkategorie

Články v kategorii

7. 12. 2023

Svaz výrobců nealkoholických nápojů vytvořil a zpřístupnil veřejnosti nové webové stránky „Energetické nápoje zodpovědně“ (energetickenapojezodpovedne.cz). Účelem těchto webových stránek je poskytovat jasné a faktické informace o energetických nápojích široké veřejnosti a všem potenciálním spotřebitelům, včetně doporučeného způsobu konzumace. Zodpovědná konzumace Energetické nápoje jsou oblíbené při řadě lidských činností. Záleží na vás, kdy se pro jejich […]


7. 12. 2023

Evropská iniciativa EIT Food věří, že znalosti jsou klíčem k informovanému a zdraví prospěšnému rozhodování. Z tohoto důvodu EIT Food nabízí speciální příležitost rozšířit si své znalosti o potravinách a výživě prostřednictvím tří sponzorovaných online kurzů, jejichž bezplatné zakončení (i s certifikátem) je nyní do konce roku k dispozici! Proč studovat tyto online kurzy? Nenechte […]


7. 12. 2023

Tisková zpráva Celní správy ČR, Celní úřad pro Zlínský kraj – Téměř 195 litrů zpracovaného ovocného destilátu v mnoha nádobách různorodého objemu, dále kompletní výrobní destilační zařízení pro výrobu lihu zajistili zlínští celníci v posledním listopadovém týdnu v obci Chropyně. Oproti jiným podobným případům byl „přístroj ke zpracování“ v poměrně kultivovaném stavu, což však nijak nesnižuje míru závažnosti protiprávního […]


7. 12. 2023

Tisková zpráva – Inspektorky Státní veterinární správy zjistily při kontrole v asijské tržnici Vinamo v Olomoucké ulici v Brně několik závažných porušení předpisů při prodeji produktů živočišného původu. Jednalo se o prodej potravin, které se v ČR nesmí prodávat, prodej potravin neznámého původu či prodej uzenin z vlastní nelegální výrobny. V mrazicím samoobslužném boxu jedné z prodejen nalezly veterinární inspektorky čtyři balení mražených larev bource morušového, které […]


7. 12. 2023

Státní zdravotní ústav provádí již od roku 1994 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Jedná se o ucelený systém sběru dat o expozici obyvatelstva toxickým chemickým látkám ze životního prostředí, jakož i dat o zdravotním stavu české populace, a jejich odborného posouzení z hlediska zdravotních rizik. Nejnovější monitoring za rok 2022 […]


6. 12. 2023

Oddělení FEEDCO Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájilo dne 1. prosince 2023 veřejnou konzultaci k návrhu aktualizovaných pokynů k posuzování účinnosti doplňkových látek v krmivech. Návrh aktualizovaných pokynů, který je předmětem konzultace, má pomoci žadatelům při přípravě a předkládání žádosti o povolení (registraci) doplňkových látek pro použití ve výživě zvířat, jak je stanoveno v čl. […]


6. 12. 2023

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství připravilo novelu veterinárního zákona, kterou reaguje na nová nařízení Evropské komise v oblasti veterinární péče. Součástí návrhu tohoto zákona je mimo jiné novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která zavádí povinnost vybavit jatka kamerovými systémy pro sledování řádného zacházení se zvířaty. „Jsem rád, že je v našem návrhu uvedena povinnost vybavit jatka […]


5. 12. 2023

Státní veterinární správa (SVS), tak jako každý rok, upozorňuje stánkové prodejce vánočních kaprů, že je třeba nahlásit minimálně sedm dní před zahájením prodeje, kdy a kde budou ryby prodávat. Nahlášená místa prodeje budou zveřejněna na webu SVS. Při následných kontrolách stánků s vánočními kapry se SVS zaměřuje na hygienu prodeje a také na dobré životní podmínky prodávaných […]


5. 12. 2023

Rybáři Mendelovy univerzity v Brně vytvořili desatero zásad udržitelného chovu pro rybářské podniky, které budou dodávat ryby a rybí produkty do obchodního řetězce Albert. Podniky, které splní stanovená kritéria, získají certifikaci a budou moci užívat ochrannou známku Udržitelný chov ryb. Certifikace garantuje spotřebiteli tradiční způsob chovu i výlovu českých ryb, ale také kvalitní maso. Plnění […]


4. 12. 2023

Německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) představil novou online platformu „PARCopedia“, která poskytuje informace o rizicích chemických látek a umožňuje vést odborný dialog. Jak chemické látky ovlivňují člověka a životní prostředí? Partnerství EU „PARC“ se snaží přicházet této otázce na kloub. Zkratka EU PARC znamená „European PARC – „Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek“. Tento […]


4. 12. 2023

Spotřebitelská organizace dTest vybrala pro testování dva zástupce dravých ryb: mořské štiky alias hejky alias štikozubce a lososy. Pro co nejpestřejší výběr organizace dTest nakoupila v obchodních řetězcích mražené ryby různých forem – celé i filety – odchycené či odchované v různých místech světa. Kromě pátrání po nežádoucích PFAS byla testována i přítomnost těžkých kovů a množství […]


4. 12. 2023

Systém Revolving Algal Biofilm (RAB) od Gross-Wen Technologies představuje novou technologii pro odstraňování fosforu z vody pomocí řas. V systému RAB jsou řasy akumulující fosfor kultivovány na otočném pásu. Z toho je pak možné sklízet biomasu řas a využívat buď jako krmivo nebo jako surovinu pro průmysl. Tým odborníků National Renewable Energy Laboratory (NREL) nedávno prostudoval příjem fosforu řasami, které žijí v systémech […]


1 2 3 740