Bezpečnost potravin

Menu

Podkategorie

Články v kategorii

28. 3. 2023

Tisková zpráva – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila při kontrole bezpečnosti potravin bylinný čaj s téměř 15x překročeným limitem pro přítomnost pyrolizidinových alkaloidů. Potravinářská inspekce důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří mohou mít předmětnou šarži potraviny doma, aby ji nekonzumovali. Potravina je označena: Energie – bylinná čajová směs, balení 1 kg, datum minimální trvanlivosti: 12/24, […]


28. 3. 2023

Divadelní zemědílna „A ta kráva mléko dává“ se koná již tuto neděli 2. dubna 2023. Od března do června můžete v Národním zemědělském muzeu objevovat a na vlastní kůži poznávat různé zemědělské dovednosti. Pod dohledem zkušených divadelníků je možné putovat s malou kapkou vody kolem světa, vyzkoušet si dojení mléka nebo improvizované stloukání másla, zjistit, k čemu všemu se […]


27. 3. 2023

Tisková zpráva – Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo novelu vodního zákona, která představuje komplexní legislativní řešení havárií na vodách. Návrh na základě zkušeností z praxe nově definuje, kdo má v případě havárie co dělat a zvyšuje sankce za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr všech […]


27. 3. 2023

BIOTRIN – Jahody jsou v současné době jedním z celosvětově nejoblíbenějších druhů ovoce. Jejich obliba a produkce za posledních 30 let značně vzrostla především ve východních regionech. Pro ilustraci, v současnosti zhruba polovina světové produkce jahod pochází z Číny. Produkce běžných odrůd jahod je však do značné míry závislá na klimatu, jahodníkům se nejlépe daří […]


27. 3. 2023

Aktuality SVS k nákazové situaci  27. 3. 2023 V katastru obce Horní Řasnice na Frýdlantsku byly nalezeny dva uhynulé kusy prasete divokého, u kterých následně vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava potvrdilo africký mor prasat (AMP). Od počátku výskytu nákazy zkraje loňského prosince jde o osmý a devátý případ ve stejné oblasti, v tzv. uzavřeném pásmu […]


27. 3. 2023

Tisková zpráva SVS – Z letošních výsledků pravidelného monitoringu varroázy vyplývá, že se meziročně zvýšil výskyt původce této nákazy, roztoče Varroa destructor. Druhým rokem po sobě se snížil podíl stanovišť zcela bez přítomnosti roztočů. Procento stanovišť s průměrným počtem roztočů nad tři naopak vzrostl. Státní veterinární správa (SVS) v této souvislosti upozorňuje včelaře, že na stanovištích s nálezem vyšším než tři roztoči […]


24. 3. 2023

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 11. týdnu 2023: 13. 3. – 19. 3. 2023 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU se […]


24. 3. 2023

Rezistence bakterií rodu Salmonella a Campylobacter vůči běžně používaným antimikrobiálním látkám se u lidí a zvířat vyskytuje často. To vyplývá ze zprávy vydané Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Současná rezistence vůči kriticky důležitým antimikrobiálním látkám pro člověka však byla obecně zjištěna na nízké úrovni, s […]


24. 3. 2023

Tisková zpráva ČOI – Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce kontroly zaměřené na zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, dále na zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Celkem uskutečnila 7 414 kontrol a porušení těchto zákonů zjistila ve 430 případech. V rámci […]


24. 3. 2023

Při chovu domácí drůbeže může dojít k nákaze virem ptačí leukózy, proti které doposud neexistuje spolehlivá léčba. Nakažené chovy se tak musí likvidovat, čímž dochází k hospodářským ztrátám. Vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR ve spolupráci se společností Biopharm proto využili metodu CRISPRP/Cas9 k vývoji nové linie slepic (později pojmenované jako linie Zora), která by byla […]


23. 3. 2023

Zdravé rostliny znamenají zdravý život. Cílem akce je seznámit veřejnost s činnostmi, které významně přispívají k ochraně zdraví rostlin v České republice a sdělit, co pro jejich zdraví může udělat veřejnost sama.   Proč tomu tak je a jak rostlinám ke zdraví pomoci? Hravě představí naši rostlinolékaři během interaktivního setkání při příležitosti Mezinárodního dne zdraví rostlin. […]


23. 3. 2023

SZPI upozorňuje hospodářské subjekty, které uvádí na trh nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, že s účinností od 23. 3. 2023 se bude zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek vztahovat rovněž na nikotinové sáčky bez obsahu tabáku. Tímto dnem nabyla účinnosti novela zákona, kterou se zavádí nové povinnosti osob při uvádění těchto výrobků […]


1 2 3 696