Bezpečnost potravin

Menu

Podkategorie

Články v kategorii

22. 4. 2024

Tisková zpráva – Inspektorky Státní veterinární správy (SVS) z Jihomoravského kraje odhalily při kontrole restaurace v okrese Znojmo několik závažných porušení předpisů při skladování surovin živočišného původu. Jednalo se o skladování masa neznámého původu či s překročeným datem použitelnosti. Část surovin provozovatel skladoval v nevhodné teplotě nebo bez označení. V mrazírenském boxu v zázemí restaurace se vyskytovalo 11 kg masa neznámého původu, k němuž nebyl […]


19. 4. 2024

V České republice startuje nová kampaň s názvem „Půl talíře“, která si klade za cíl zvýšit povědomí o důležitosti konzumace čerstvého ovoce a zeleniny ve vyvážené zdravé stravě. V současné době podle aktuálních statistik průměrný občan ČR konzumuje méně ovoce a zeleniny, než je doporučeno Společností pro výživu ČR. Ta doporučuje spotřebovat 600 gramů ovoce […]


19. 4. 2024

Informace odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání HSHMP Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) v období měsíce března 2024 v metropoli zkontrolovala celkem 208  provozoven stravovacích služeb (viz graf č. 1). Na kontrolách se podíleli odborní zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV a PBU). Za zjištěné nedostatky HSHMP uložila 33 finančních sankcí […]


19. 4. 2024

Zveme všechny milovníky bylinek tuto sobotu 20. dubna do Národního zemědělského muzea Praha na voňavý Bylinkový den. Těšit se můžete na výtvarné a rukodělné dílny, divadelní a hudební vystoupení, workshopy vaření z bylinek a zajímavé přednášky. K prodeji budou sazenice tradičních i méně známých bylinek, bylinné výrobky i občerstvení. V sobotu 20. dubna provoní Národní zemědělské […]


18. 4. 2024

Zástupci Ministerstva zdravotnictví společně s členy poradního týmu ministra zdravotnictví k veřejným zakázkám a členy Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování uspořádali první seminář k představení „Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro nákupy potravin do stravovacích provozů nemocnic“. Seminář byl určen zejména pro zástupce velkých, fakultních nemocnic. Cílem jednání bylo nejenom předat teoretické informace, ale zejména přispět k řešení problémů, které musí […]


18. 4. 2024

Česká potravinářská společnost z. s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 30. 4. 2024 od 14:30 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma: „Výsledky kontrolní činnosti […]


17. 4. 2024

Pořadatel: Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Informačním centrem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství Termín: 24. dubna 2024, 10:00 – 10:45 h Lektorka: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Cílová skupina: pedagogové a studenti středních škol Webinář se zaměřuje na konzumaci jídla v obecné i konkrétní rovině. Zabývá se hlavními složkami jídla, jejich […]


17. 4. 2024

Zpráva z kontrolní činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP. HSHMP provedla v období prvního čtvrtletí 2024 v rámci výkonu státního zdravotního dozoru 342 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků ve školách a školských zařízeních. Z celkového počtu kontrol bylo zjištěno pochybení u 33 kontrol, což činí 9,6 %. Nejvyšší počet závad byl zaznamenán […]


17. 4. 2024

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci pravidelných kontrol zjistila a neprodleně zakázala uvádět na trh nevyhovující potravinu FAZOLE ČERVENÁ TESCO, v balení 500 g, s datem minimální trvanlivosti do: 06.07.2025, země původu: Argentina. Širokospektrální analýza v akreditované laboratoři potvrdila v hodnoceném vzorku potraviny přítomnost herbicidu haloxyfop v množství 0,57 miligramů na kilogram (mg/kg). Příslušný právní předpis stanovuje maximální tolerovatelné […]


16. 4. 2024

Tisková zpráva — Dne 8. dubna 2024 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pod názvem „Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás.“ Výstava je putovní a návštěvníky seznamuje s nepůvodními druhy škodlivých organismů, kteří by bez monitoringu a rostlinolékařských kontrol dovozu mohly významně ohrozit původní druhy rostlin, narušit biodiverzitu nebo způsobit značné hospodářské škody. Výstava je […]


16. 4. 2024

Praha 14. dubna 2024 – V jarním kole celorepublikové Sbírky potravin se vybralo ve 2112 prodejnách 417 tun potravin, z nichž lze připravit až 834 tisíc porcí jídla. Zákazníci rovněž přispěli 50 tunami základní drogerie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. Navíc až do 23. dubna mohou lidé darovat potraviny a drogerii také prostřednictvím on-line nákupů. […]


16. 4. 2024

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 15. týdnu 2024: 8. 4. – 14. 4. 2024 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU […]


1 2 3 761