Bezpečnost potravin

Kontakty

Články v kategorii

8. 6. 2015

Kontakty na pracovníky ICBP


12. 5. 2010

Seznam I SZPI, místní příslušnost a kontakty – pro účely hlášení zásilek před jejich příjezdem do ČR.


12. 6. 2009

Odkazy na internetové stránky zabývající se výzkumem v oblasti ekologickém zemědělství a biopotravin.


23. 1. 2009

Nejen bezpečné potraviny, ale i krmiva jsou nezbytností pro zdraví lidí; Kontakt na webové stránky, jejichž obsahem jsou bezpečná krmiva.


8. 1. 2009

Kontaktní osoby dislokovaných pracovišť pro podporu zdraví v regionech SZÚ


7. 10. 2008

On-line katalog PNT.


23. 6. 2008

Aktuální seznam regionálních Spotřebitelských informačních center (SIC) a dalších poraden pro spotřebitele


21. 6. 2008

Výpis kontaktů na některé spotřebitelské organizace.


2. 4. 2008

Přehled úřadů komunikujících s EFSA v otázkách bezpečnosti potravin.


21. 3. 2007

Odkazy na webové stránky institucí zřizovaných MZe, výzkumné ústavy, školy, apod.