Bezpečnost potravin

Kontakty na dislokovaná pracoviště podpory zdraví v regionech

Vydáno: 8. 1. 2009
Autor: berankova1

Kontaktní osoby dislokovaných pracovišť pro podporu zdraví v regionech SZÚ

Jihomoravský      MUDr. Trnková Michaela
kraj                        michaela.trnkova@szu.cz  
                          549 255 758, 
                          Palackého 1/3A, 612 00 Brno
     
Vysočina            MUDr. Wasserbauer Stanislav 
                      wasserbauer@szu.cz
                      567 574 729, 603 868 991 
                      Vrchlického 57, 587 25 Jihlava
      
     
Moravskoslezský     MUDr. Ryšavá Lýdie, Ph.D.
kraj                       rysava.szu@centrum.cz
                            558 418 335, 602 784 046
                            Palackého 122, 738 01 Frýdek-Místek
     
Liberecký kraj      MUDr. Zemanová Dana
                         zemanova@szu.cz  
                         482 411 628, 603 105 832
                         U sila 1139, 463 11 Liberec 30
          
Plzeňský kraj       Mgr. Pavlovská Tatiana
                         pavlovska@szu.cz
                         378 037 710, 378 037 711, 773 284 422
                         Tylova 20, 301 25 Plzeň
          
Praha a     
Středočeský kraj    MUDr. Antošová Danuše
                            danuse.antosova@szu.cz  
                            267 082 723, 
                            Šrobárova 48, 100 42 Praha 10