Bezpečnost potravin

Nové potraviny (Potraviny nového typu)

Informace pro subjekty uvádějící na trh nové potraviny platná od 1. 1. 2015

Podkategorie

Foto: Shutterstock

Novými potravinami (dříve nazývanými potraviny nového typu) nebo novými složkami potravin nového typu (dále jen „NP“) se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997,
tedy datem, kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy.

Od 1. 1. 2018 platí nové nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách.

Nové potraviny mohou být nově vyvinuté, vyrobené novou technologií nebo novým technologickým procesem, ale také potraviny, které jsou tradičně konzumovány mimo státy EU. Příkladem jsou olej z antarktického krilu (Euphausia superba), oleoresin bohatý na astaxantin z řas Haematococcus pluvialis, zemědělské produkty ze třetích zemí (semena chia, noni džus) nebo potraviny produkované novým technologickým procesem (UV zářením ošetřený chléb, mléko, houby nebo pekařské droždí). 

Nové potraviny i nadále podléhají schvalovacímu procesu před jejich uvedením na trh.

Žádost o schválení se nově podává přímo Evropské komisi.

V ČR je kompetentním úřadem pro nové potraviny:

Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

E-mail: novelfoods@mze.cz
ID DS: yphaax8                (Maximální velikost datové zprávy: 10 MB)

 

Nové potraviny nesmí:

  • představovat pro spotřebitele nebezpečí;
  • uvádět spotřebitele v omyl;
  • být odlišná od potraviny nebo složky potraviny, k jejíž náhradě je určena, tak, že by její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná.

 

Související právní předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách


Další dokumenty:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2469 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví asministrativní a vědecké požadavky na žádosti

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny

Články v kategorii

2. 5. 2023

Informace SZPI – V poslední době se setkáváme s šířením celé řady zavádějících informací na téma hmyzu a jeho „tajného“ přidávání do běžných potravin, což údajně může vést i k ohrožení zdraví spotřebitele. Pravdou je, že určité druhy hmyzu jsou na trhu zcela legálně, protože Evropská komise nedávno schválila několik nařízení povolujících jejich uvádění na trh jako nové […]


25. 4. 2023

Tisková zpráva – Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) připravuje opatření obecné povahy, kterým zakáže uvádět na trh kanabidiol (CBD), jiné kanabinoidy získané z konopí setého a produkty tyto látky obsahující. Podle EU nelze potraviny s CBD uvádět na trh v žádné zemi Unie. Nejsou totiž dostatečně vědecky prozkoumané jejich dopady na lidské zdraví. Na […]


9. 2. 2023

Konzultace se třetími stranami dle čl. 32c odst. 2 GFL – nové potraviny


30. 11. 2022

Výsledky kontrol SVS


7. 6. 2022

Hodnocení nových potravin s kanabidiolem pozastaveno do získání nových údajů


28. 3. 2022

Aktuální informace k 28. 3. 2022


18. 2. 2022

Informace Ministerstva zemědělství o tzv. „cascaře“ a postupu pro její legální uvedení na trh.


14. 2. 2022

Cílem výzkumného projektu ContamInsect probíhajícího ve spolupráci úřadu BfR a Univerzity Jomo Kenyatta je přispět k bezpečnosti a zajištění zásobení potravinami.


27. 4. 2021

Působení látek obsažených v této rostlině může být spojeno s řadou rizik.


11. 2. 2021

Tisková zpráva Mendelovy univerzity v Brně


10. 2. 2020

Tisková zpráva Technologické agentury ČR


21. 5. 2018

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 21. 5. 2018.


1 2