Bezpečnost potravin

Nové potraviny (Potraviny nového typu)

Informace pro subjekty uvádějící na trh nové potraviny platná od 1. 1. 2015

Podkategorie

Foto: Shutterstock

Novými potravinami (dříve nazývanými potraviny nového typu) nebo novými složkami potravin nového typu (dále jen „NP“) se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997,
tedy datem, kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy.

Od 1. 1. 2018 platí nové nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách.

Nové potraviny mohou být nově vyvinuté, vyrobené novou technologií nebo novým technologickým procesem, ale také potraviny, které jsou tradičně konzumovány mimo státy EU. Příkladem jsou olej z antarktického krilu (Euphausia superba), oleoresin bohatý na astaxantin z řas Haematococcus pluvialis, zemědělské produkty ze třetích zemí (semena chia, noni džus) nebo potraviny produkované novým technologickým procesem (UV zářením ošetřený chléb, mléko, houby nebo pekařské droždí). 

Nové potraviny i nadále podléhají schvalovacímu procesu před jejich uvedením na trh.

Žádost o schválení se nově podává přímo Evropské komisi.

V ČR je kompetentním úřadem pro nové potraviny:

Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

E-mail: novelfoods@mze.cz
ID DS: yphaax8                (Maximální velikost datové zprávy: 10 MB)

 

Nové potraviny nesmí:

  • představovat pro spotřebitele nebezpečí;
  • uvádět spotřebitele v omyl;
  • být odlišná od potraviny nebo složky potraviny, k jejíž náhradě je určena, tak, že by její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná.

 

Související právní předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách


Další dokumenty:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2469 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví asministrativní a vědecké požadavky na žádosti

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny

Články v kategorii

9. 2. 2023

Konzultace se třetími stranami dle čl. 32c odst. 2 GFL – nové potraviny


30. 11. 2022

Výsledky kontrol SVS


7. 6. 2022

Hodnocení nových potravin s kanabidiolem pozastaveno do získání nových údajů


28. 3. 2022

Aktuální informace k 28. 3. 2022


18. 2. 2022

Informace Ministerstva zemědělství o tzv. „cascaře“ a postupu pro její legální uvedení na trh.


14. 2. 2022

Cílem výzkumného projektu ContamInsect probíhajícího ve spolupráci úřadu BfR a Univerzity Jomo Kenyatta je přispět k bezpečnosti a zajištění zásobení potravinami.


27. 4. 2021

Působení látek obsažených v této rostlině může být spojeno s řadou rizik.


11. 2. 2021

Tisková zpráva Mendelovy univerzity v Brně


10. 2. 2020

Tisková zpráva Technologické agentury ČR


21. 5. 2018

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 21. 5. 2018.


2. 3. 2018

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 2. 3. 2018.


23. 11. 2016

EFSA zveřejnil nové pokyny týkající se potravin nového typu a tradičních potravin ze třetích zemí.