Bezpečnost potravin

Cascara – schválena jako tradiční potravina ze třetích zemí

Vydáno: 18. 2. 2022
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Informace Ministerstva zemědělství o tzv. "cascaře" a postupu pro její legální uvedení na trh.


Foto: Shutterstock

Cascara, sušená dužina kávovníku, nebyla konzumována v Evropské unii před 15. 5. 1997, a proto splňuje definici nové potraviny ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (dále jen „nařízení EP a R“). Skutečnost, že se v případě „cascary“ jedná o novou potravinu, byla akceptována všemi členskými státy EU, a proto nebylo možné ji uvádět jako potravinu na trh EU.

V roce 2020 obdržela Evropská komise notifikace týkající se sušené dužiny bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvaru z ní jako tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s čl. 14 nařízení EP a R, a to pro použití jako složka čajů (včetně nápojů určených k přímé konzumaci) a ochucených nápojů určených pro obecnou populaci. Žadatelé ve své dokumentaci prokázali, že dužina má historii bezpečného použití jako potravina v Jemenu, Etiopii a Bolívii.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dospěl v technických zprávách k závěru, že údaje o složení a historii navrhovaného použití nevyvolávají obavy ohledně bezpečnosti. Sušená dužina bobulí kávovníku a odvar z ní byl schválen Evropskou komisí pro uvedení na trh v Unii jako tradiční potravina ze třetí země prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/47 ze dne 13. ledna 2022 a zařazen na seznam Unie.

Tradiční potravina sestává ze sušené nepražené dužiny bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (rod: Coffea, čeleď: Rubiaceae) a odvaru z ní. Odvar lze použít jako takový, nebo v koncentrované či sušené podobě.

Provozovatelé potravinářských podniků mohou „cascaru“ a odvar z ní uvádět na trh EU v souladu s podmínkami specifikovanými v seznamu Unie (prováděcí nařízení Komise 2017/2470), a to do následujících kategorií potravin:

– dužina bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner pro přípravu odvarů

– káva, extrakty z kávy a čekanky, instantní káva, čaj, bylinné a ovocné čaje, kávové náhražky, kávové směsi a instantní směsi pro teplé nápoje (a jejich ochucené varianty)

– ochucené a neochucené nealkoholické nápoje pro přímou konzumaci

Pokud obsah kofeinu ve výrobku překročí 150 mg/l kofeinu (jako takový nebo po rekonstituci), musí výrobek obsahovat upozornění pro děti, těhotné a kojící ženy.

 

S konkrétními dotazy je možné obracet se na Ministerstvo zemědělství elektronicky na adresu novelfoods@mze.cz.

Související právní předpisy:

Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 13. ledna 2022, kterým se povoluje uvedení sušené dužiny bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvaru z ní na trh jako tradiční potraviny ze třetí země

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam unie pro nové potraviny

Další dokumenty:

Technická zpráva o oznámení o dužině bobulí kávovníku Coffea arabica L. a Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, která se zakládá na oznámení společnosti Société de Produits Nestlé SA

Technická zpráva o oznámení o sušené dužině bobulí kávovníku Coffea arabica L. a Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, která se zakládá na oznámení společnosti Luigi Lavazza SpA