Bezpečnost potravin

Ministerstva

Ministerstvo zemědělství ČR
adresa Těšnov 65/17
117 05  Praha 1
telefon 221 811 111
fax 224 810 478
e-mail info@mze.cz
posta@mze.cz
www-adresa http://eagri.cz/
Ministerstvo zdravotnictví
adresa Palackého nám. 4
128 01  Praha 2
telefon 224 971 111
fax 224 972 111
e-mail mzcr@mzcr.cz
verejnost@mzcr.cz
(veřejnost)
tis@mzcr.cz (novináři)
www-adresa http://www.mzcr.cz/
Ministerstvo průmyslu a obchodu
adresa Na Františku 32
110 15  Praha 1
telefon 224 851 111
fax 224 811 089
e-mail posta@mpo.cz
ID datové schránky bxtaaw4
www-adresa http://www.mpo.cz/
Ministerstvo životního prostředí
adresa Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
telefon 267 121 111
fax 267 310 308
e-mail info@mzp.cz
ID datové schránky 9gsaax4
www-adresa http://www.mzp.cz/
Ministerstvo financí
adresa Letenská 15
118 10  Praha 1
telefon 257 041 111
e-mail podatelna@mfcr.cz
ID datové schránky xzeaauv
www-adresa http://www.mfcr.cz/
Ministerstvo vnitra
adresa Nad Štolou 3
poštovní schránka 21

170 34  Praha 7

telefon 974 811 111
fax 974 833 582 (podatelna)
e-mail posta@mvcr.cz
ID datové schránky 6bnaawp
www-adresa http://www.mvcr.cz/
Ministerstvo dopravy
adresa nábř. L. Svobody 1222/12
110 15  Praha 1
telefon 225 131 111
fax 225 131 184 (podatelna)
e-mail posta@mdcr.cz
ID datové schránky n75aau3
www.adresa http://www.mdcr.cz/