Bezpečnost potravin

Legislativa

Podkategorie

Potravinová legislativa je označení širokého spektra právních předpisů, které se z různých hledisek dotýkají potravin. Lze sem zahrnout předpisy, které řeší problematiku celého potravinového řetězce od produkce potravinářských surovin, přes jejich zpracování, distribuci až po prodej konečnému spotřebiteli. Patří sem předpisy regulující:

– kvalitu potravin (např. zpracovatelské postupy, složení a označování výrobků,),
– ochranu zdraví lidí (např. hygienická opatření, předpisy zaměřené na aditiva, na prostředky na ochranu rostlin, na opatření proti šíření chorob rostlin, na hnojiva, na krmiva, na veterinární léčiva a prostředky, či předpisy týkající se systémů kontroly včetně schvalování podniků),
– ochranu životního prostředí (např. pravidla pro ekologickou produkci, pro rybolov, pro ochranu zvířat, pro emise skleníkových plynů, pro ochranu vod),
– hospodářské a finanční záležitosti (např. podpory, licence, podmínky exportu a importu,) aj.

Do legislativy, která řeší užší oblast bezpečnosti potravin, patří předpisy regulující rostlinnou a živočišnou produkci, předpisy týkající se hygieny, sanitace a správné praxe při zpracování, skladování, přepravě i prodeji potravin a také v podnicích veřejného stravování, předpisy stanovující limity mikroorganismů a limity škodlivých látek.

Články v kategorii

30. 3. 2023

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami. Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin. Veškerá nařízení […]


23. 3. 2023

SZPI upozorňuje hospodářské subjekty, které uvádí na trh nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, že s účinností od 23. 3. 2023 se bude zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek vztahovat rovněž na nikotinové sáčky bez obsahu tabáku. Tímto dnem nabyla účinnosti novela zákona, kterou se zavádí nové povinnosti osob při uvádění těchto výrobků […]


20. 2. 2023

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


19. 1. 2023

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


17. 1. 2023

Informace ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru


4. 1. 2023

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


12. 12. 2022

Tisková zpráva ÚKZÚZ


5. 12. 2022

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


24. 11. 2022

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce


18. 11. 2022

Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami


15. 11. 2022

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví


4. 11. 2022

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství


1 2 3 97