Bezpečnost potravin

Výzkumné ústavy

Veřejná výzkumná instituceKontakt
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Výzkum a vývoj v oblasti potravinářské chemie a biochemie, mikrobiologie, potravinářského inženýrství a techniky, vývoj speciálních potravin a procesů jejich výroby, stanovení vlastností potravin a jejich složek v průběhu zpracovatelských pochodů, poradenství HACCP a IPPC.VÚPP je členem Asociace výzkumných organizací (AVO) a Centra potravinářských technologií a technik (CPTT), je kontaktním místem Evropské rady potravinářských informací (EUFIC).
Radiová 1285/7
102 31  Praha 10 – Hostivař

telefon: 296 792 111
fax: 272 701 983
e-mail: vupp@vupp.cz
http://www.vupp.cz/
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech rostlinné výroby, rostlinolékařství a ochrany zásob, ochrany a využívání přírodních zdrojů a biodiverzity, genetiky a molekulární biologie, šlechtění a semenářství rostlin, agroekologie, agrochemie, fyziologie a výživy rostlin, kvality rostlinných produktů a bezpečnosti potravin a krmiv. VÚRV je členem AVO.
Drnovská 507
161 06  Praha 6 – Ruzyně

telefon: 233 022 111
fax: 233 311 591
e-mail: cropscience@vurv.cz
www.vurv.cz/
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Výzkum v oblasti genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, výzkum techniky a technologie chovu hospodářských zvířat, biologické základy živočišné výroby, etologie, reprodukce, výživa a ekonomika živočišné výroby.
Z pověření MZe VÚŽV zastupuje Českou republiku v Evropském sdružení pro živočišnou výrobu (EAAP) a spolupracuje s OSN-FAO v programu využití a ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.
Přátelství 815
104 00  Praha Uhříněves

telefon: 267 009 511
fax: 267 710 779, 267 711 448, 267 770 779
e-mail: vuzv@vuzv.cz
http://www.vuzv.cz/
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Výzkum infekčních chorob, reprodukce a genetika zvířat, systémy chovatelské a veterinární péče, výživa lidí a zvířat, kontaminace životního prostředí a potravin, sbírka mikroorganizmů, informatika v oblasti veterinární medicíny.
Hudcova 70
621 00  Brno

telefon: 533 331 111
fax: 541 211 229
www.vri.cz/ 
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Stanovení strategie technického a technologického rozvoje zemědělství, technologie pro dlouhodobě udržitelné způsoby hospodaření, omezování negativních vlivů zemědělské techniky na životní prostředí, využití obnovitelných zdrojů energie. VÚZT je členem AVO.
Drnovská 507
161 01  Praha 6

telefon: 233 022 111
fax: 233 312 507
e-mail: vuzt@vuzt.cz
http://www.vuzt.cz/
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Výzkum v oblasti ochrany půdy a vody, metodická garance pozemkových úprav, informační systémy pro půdy a hydrosféru. VÚMOP je jediný v ČR pro výzkum vztahů půdy, vody a krajiny.
Žabovřeská 250
156 27  Praha 5 – Zbraslav

telefon: 257 027 111
e-mail: info@vumop.cz
http://www.vumop.cz/
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkum biologie a ekologie lesních dřevin, výzkum a monitorování vlivu emisí, ochrana lesa před chorobami a škůdci, pěstování lesů, lesní semenářství a školkařství, expertní a poradenská činnost, oceňování lesů
Sídlo:
Strnady 136
252 02 Jíloviště
Doručovací pošta:
156 04 Praha 5 – Zbraslav

telefon: 257 892 222
e-mail: admin@vulhm.cz
http://www.vulhm.cz/
Soukromá výzkumná společnostKontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Výzkum bramborářství, agrotechnika a výživa brambor, fyziologie, chemie, jakost, genetika, šlechtění, ochrana a virologie brambor, poradenství v oblasti brambor a množení brambor a dalších rostlin v podmínkách in vitro.
VÚBHB je členem AVO a Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR)
Dobrovského 2366
580 01  Havlíčkův Brod

telefon: 569 466 213
fax: 569 421 578
e-mail: vubhb@vubhb.cz
http://www.vubhb.cz/
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Výzkum v oboru včelařství a hedvábnictví, ochrana zdraví včel, vývoj léčiv pro včely, výzkum šlechtění, plemenitby a inseminace včel, výzkum technologie včelích produktů, hodnocení vlivu prostředí na včely 
Dol 94
252 66 Libčice nad Vltavou

telefon: 220 940 480, 220 941 259
fax: 220 941 252
e-mail: beedol@beedol.cz
http://www.beedol.cz/
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Výzkum výroby sladu a piva, výzkum metod hodnocení kvality, surovin a výrobků, výzkum nových technologií, pokusné a vývojové středisko, pivovarská mikrobiologie, výroba a prodej mladinového koncentrátu. Člen AVO.
Lípová 15
120 44  Praha 2

telefon: 224 915 100, 227 900 111
fax: 224 920 618
e-mail: jitka.tumova@beerresearch.cz
http://www.beerresearch.cz/
VUC Praha, a.s.

Cukrovarnická technologie, agrotechnika cukrovky, vývoj a výroba potravinářských strojů, výstavba čistíren odpadních vod, inženýrská činnost, kontrola výroby a výrobků
U Jednoty 270/7
142 00  Praha 4 – Písnice

telefon: 261 090 630
fax: 261 090 649, 261 090 650, 261 090 635
http://www.vucpraha.cz/
MILCOM, a.s., Výzkumný ústav mlékárenský Praha

Výzkum technologických postupů zpracování mléka, výzkum a vývoj nových mlékárenských výrobků, vývoj nových metod zkoušení mléka vývoj mléčných mikroorganizmů a jejich využití, analytické rozbory, poradenství, akreditovaná laboratoř pro rozbory mléka. VÚM je členem AVO.
Ke Dvoru 12a
160 00  Praha 6

telefon: 235 354 551-2
fax: 235 358 107
e-mail: milcom@milcom-as.cz
http://www.milcom-as.cz/
Chmelařský institut, s.r.o.

Vědeckovýzkumná činnost na úseku pěstování, sklizně chmele a posklizňové úpravy chmele. Novošlechtění chmele, udržovací šlechtění chmele, množení odrůd. Řešení ekologizace výroby a životního prostředí chmelařských oblastí, ochrany a kvality chmele. Je členem AVO.
Kadaňská 2525
438 46  Žatec

telefon: 415 732  111
fax: 415 732 150
e-mail: koren@chizatec.cz
www.chizatec.cz
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy,s.r.o.

Výzkum ovocných kultur, šlechtění ovocných dřevin, uchování genofondů, ochrana ovocných kultur, produkce bezvirozního materiálu, agrotechnika, poradenská, vzdělávací a znalecká činnost v oboru zemědělství. VSUO je členem AVO.
Holovousy 1
508 01 Hořice v Podkrkonoší

telefon: 493 692 821-3
fax: 493 692 833
e-mail: vsuohl@vsuo.cz
http://www.vsuo.cz/
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Výzkum agrotechniky, genetiky, šlechtění, ochrany pícnin a dalších plodin, výzkum kukuřice a základního zpracování půdy. VÚPT je členem AVO.
Zahradní 1
664 41  Troubsko

telefon: 547 138 811
fax: 547 138 800
e-mail: vupt@vupt.cz
http://www.vupt.cz/
Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín, s.r.o.

Chov skotu pro masnou produkci, chov ovcí plemen Texel a Suffolk. Výživa zvířat je jedním z vlivů, které působí na jejich užitkovost, metabolismus. Zlepšování produkčních ukazatelů hospodářských zvířat. Výroba bezpečných surovin za účelem výživy lidské populace. VÚCHS je členem AVO.
Výzkumníků 267
788 13  Vikýřovice

telefon: 583 392 111
fax: 583 392 129
e-mail: vuchs@vuchs.cz
http://www.vuchs.cz/
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Výzkum genetiky a metod šlechtění obilovin, výzkum pěstebních technologií polních plodin, výzkum integrované ochrany rostlin, výzkum jakosti zrna obilovin, vývoj informačních systémů pro poradenství. Je členem AVO.
Havlíčkova 2787/121
767 01  Kroměříž

telefon: 573 317 111
fax: 573 339 725
e-mail: vukrom@vukrom.cz
http://www.vukrom.cz/
Řepařský institut, spol. s r.o.

Výzkum technologie pěstování cukrovky a čekanky, výživa cukrovky, zkoušení nových odrůd cukrovky, zkoušení herbicidů. Je členem AVO.
294 46  SEMČICE 69

telefon: 326 388 180
fax: 326 388 185
e-mail:
reparsky.institut@semcice.cz
http://www.semcice.cz/
OSEVA PRO, s.r.o.

Výzkum semenných vzorků trav, výzkum semen brukvovitých olejnin a vybraných problémů pěstování řepky ozimé, inovace technologií pěstování travin. Je členem AVO.
Jankovcova 938 / 18
170 37  Praha 7

telefon: 220 191 111
fax: 220 802 101
e-mail: oseva@oseva.cz
http://www.oseva.cz/
Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.

Výzkum v oblasti zemědělských plodin. Je členem AVO.
Stupice 24
250 84  Sibřina

telefon: 281 012 458
e-mail: selton@selton.cz
http://www.selton.cz/
SELGEN, a.s.

Šlechtění nových odrůd polních plodin. Je členem AVO.
Jankovcova 18
17037  Praha 7

telefon: 281 091 441/443, 446
fax: 281 971 732
e-mail: selgen@selgen.cz
http://www.selgen.cz/
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veter. léčiv, a.s.

Výzkum a vývoj v oblasti savčí transgeneze, drůbeží transgeneze a protozoologie. Je členem AVO.
Pohoří  – Chotouň
254 49 Jílové u Prahy

telefon: 241 950 383
fax: 241 950 503
e-mail: biopharm@bri.cz
http://www.bri.cz/