Bezpečnost potravin

Infografiky

V této kategorii jsou přístupné infografiky vysvětlující správné  označování potravin a infografiky popisující jednotlivá témata bezpečnosti potravin.

1) Infografiky „Označování potravin“
Sadu infografik „Označování potravin“ vytvořila Sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství. 

„Označování potravin – JOGURTY“ (pdf, 2,79 MB) 
„Označování potravin – MÁSLO“ (pdf, 1,50 MB) 
„Označování potravin – MLÉKO“ (pdf, 3,56 MB) 
„Označování potravin – SÝR“ (pdf, 1, 24 MB)
„Označování potravin – SÝR S PLÍSNÍ NA POVRCHU“ (pdf, 1,31 MB) 

„Označování potravin – HOVĚZÍ MASO“ (pdf, 1,58 MB)
„Označování potravin – MASO“ (pdf, 1,47 MB) 
Označování potravin – PÁREK“ (pdf, 1,57 MB)
„Označování potravin – ŠUNKA“ (pdf, 1,50 MB) 
„Označování potravin – VYSOČINA“ (pdf, 1,45 MB)

„Označování potravin – MAJONÉZA TATARKA“ (pdf, 1,38 MB)
„Označování potravin – VEJCE“ (pdf, 2,35 MB)   

„Označování potravin – DŽEMY“ (pdf, 2,16 MB)  
„Označování potravin – MED“ (pdf, 1,00 MB) 
„Označování potravin – STERILOVANÁ ZELENINA“ (pdf, 1,30 MB)

„Označování potravin – NÁPOJE“ (pdf, 1,63 MB) 
„Označování potravin – PIVO“ (pdf, 2,31 MB)

2) Infografiky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin   
    
(Přeloženo do českého jazyka)

Infografiky ke kampani „Safe2Eat“

PESTICIDY – Jak EU chrání naše zdraví a životní prostředí (EFSA, 2023)
GRILUJTE CHYTŘE – průvodce (EFSA, 2023)
Bezpečné rozmrazování potravin (EFSA, překlad 2021)

Ano, udělujeme granty! (EFSA, překlad 2018)
Bezpečnost masa v Evropě (EFSA, překlad 2018)
Dusitany a dusičnany přidávané do potravin (EFSA, překlad 2018)
Hodnocení geneticky modifikovaných rostlin (EFSA, překlad 2018)
Jak Evropa monitoruje rezidua pesticidů v potravinách (EFSA, překlad 2018)
Kontaminanty v potravinovém řetězci (EFSA, překlad 2018)
Metody pro využívání důkazů ve vědeckých hodnoceních (EFSA, překlad 2018)
Nebezpečí vs. Riziko (EFSA, překlad 2018) 
OpenFoodTox – databáze chemických rizik (EFSA, překlad 2018)
Pokyn – Když potraviny vaří bouři (EFSA, překlad 2018)
Politika nezávislosti EFSA 2017 a prováděcí pravidla (EFSA, překlad 2018)
Porážka březích samic z pohledu welfare zvířat (EFSA, překlad 2018)
Přídatné látky do krmiv – 10 let úspěchů (EFSA, překlad 2018)
Zoonózy alimentárního původu (EFSA, překlad 2018)

Vnímání veřejnosti týkající se rizik spojených s AMR (EFSA, překlad 2017)

Akrylamid (EFSA, překlad 2016)
Aspartam (EFSA, překlad 2016)
Bisfenol A (EFSA, překlad 2016)
EFSA Journal (EFSA, překlad 2016)
Glyfosát (EFSA, překlad 2016)
Helpdesk pro žádosti (EFSA, překlad 2016)
Hodnocení pesticidů (EFSA, překlad 2016)
Jak bezpečné jsou potraviny (EFSA, překlad 2016)
Kofein (EFSA, překlad 2016)
Proces povolení pesticidů (EFSA, překlad 2016)

Akrylamid v potravinách (EFSA, překlad 2015)
Boj Evropy proti antimikrobiální rezistenci (EFSA, překlad 2015)
Hodnocení rizik versus Řízení rizik (EFSA, překlad 2015)
Chřipkové viry (EFSA, překlad 2015)
Jak Evropa monitoruje rezidua pesticidů v potravinách (EFSA, překlad 2015)
Monitorování kontaminantů v potravinovém řetězci (EFSA, překlad 2015)
Onemocnění přenášená vektory (EFSA, překlad 2015)  

Řada – EFSA vysvětluje zoonotická onemocnění:
Antimikrobiální rezistence (EFSA, překlad 2015)
Campylobacter (EFSA, překlad 2015)
Escherichia coli (EFSA, překlad 2015)
Listeria (EFSA, překlad 2015)
Salmonella (EFSA, překlad 2015)
Zoonózy alimentárního původu (EFSA, překlad 2015)