Bezpečnost potravin

Volná pracovní místa v EFSA

Články v kategorii

30. 4. 2024

EFSA byl EK pověřen k revizi vodících dokumentů pro necílové členovce, necílové suchozemské rostliny, půdní organismy a v zohlednění nepřímých účinků prostřednictvím trofických interakcí. Zlepšení kvality vědeckých vodících dokumentů a metodik poskytne základ pro budoucí vývoj nové generace systémového hodnocení environmentálních rizik (ERA) přípravků na ochranu rostlin. Pro řešení tohoto mandátu EFSA zřídí vědeckou pracovní […]


23. 4. 2024

EFSA is looking for scientists with a background in either Food/Feed Microbiology, Animal Health or, Animal Welfare and with excellent skills in data collection and data management, able to contribute to a positive environment for scientific cooperation. If you are looking for an interesting and challenging opportunity in an international, scientifically driven organisation, then do […]


27. 2. 2024

Úřad EFSA zaměstnává více než 565 pracovníků a jeho vědecký výbor a komise zaměstnávají vysoce kvalifikované a nezávislé vědecké odborníky. Každá pozice v EFSA hraje důležitou roli při vytváření inspirativního prostředí pro práci a rozvoj. Jako zaměstnanec úřadu EFSA budete mít možnost přispět k evropské bezpečnosti potravin v mezinárodním a dynamickém prostředí. Budete se také […]


20. 12. 2023

Zajímáte se o zdraví rostlin a máte zkušenosti s entomologií nebo rostlinnou patologií (týkající se škůdců zemědělských/krajinářských/lesnických rostlin nebo rostlinných produktů)? Máte zkušenosti se shromažďováním, vytvářením a analýzou důkazů? Jste motivováni a odhodláni přispět k poslání úřadu EFSA při zajišťování bezpečnosti potravin, zdraví zvířat a rostlin v Evropě? Scientific Officer – Entomology/Plant Pathology EFSA/F/4/2023/07 The European […]


5. 12. 2023

EFSA zaměstnává více než 550 pracovníků a jeho vědecký výbor a komise zaměstnávají vysoce kvalifikované a nezávislé vědecké odborníky. Každá pozice v EFSA hraje důležitou roli při vytváření inspirativního prostředí pro práci a rozvoj. Standardy a hodnoty EFSA se řídí etikou a integritou a od všech zaměstnanců se očekává, že budou jednat v souladu s […]


13. 9. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v současné době hledá externí odborníky do svých pracovních skupin k nanotechnologiím. EFSA k tomu říká: Odborníci na nanomateriály a nanotechnologie v pracovních skupinách EFSA jsou zodpovědní za posuzování konvenčních materiálů, které mohou obsahovat nanočástice, nebo nanomateriálů vyráběných jako takové, které jsou předmětem hodnocení jednotek nebo panelů úřadu EFSA. Průřezová pracovní skupina […]


11. 8. 2023

Všichni v EFSA se podílejí na plnění poslání Úřadu, kterým je zajištění bezpečnosti potravin v EU. V EFSA se všichni věnují potravinám a jejich bezpečnosti, od vědců přes odborníky na komunikaci až po kolegy, kteří podporují každodenní činnost Úřadu. Níže uvádíme přehled aktuálně obsazovaných pracovních pozic v EFSA (situace k 11. 8. 2023). Senior Scientific Officer – […]


4. 4. 2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) prodloužil až do 17. dubna výzvu (EFSA/E/2023/01) všem zájemcům o členství ve vědeckých panelech (Scientific Panels) a Vědeckém výboru (Scientific Committee) od července 2024. Příležitost je otevřena vědeckým odborníkům s příslušnou vědeckou odborností a motivací přispívat k ochraně zdraví lidí a zvířat, jakož i životního prostředí v Evropě, kteří by […]


7. 3. 2023

S nadšením pomáháte programům a projektům dosahovat úspěšných cílů pomocí strukturovaných metodik a osvědčených postupů? Chcete podpořit vedoucího programu EFSA v tom, aby projekty byly v souladu s dosahováním strategických cílů a přinášely organizaci užitek? Úspěšný kandidát má zkušenosti s uplatňováním dovedností a metodik na podporu koordinace činností, rozpočtů, rizik, problémů, změn a všech dalších […]


7. 2. 2023

Termín pro přihlášení do výběrového řízení: 28. 2. 2023


3. 2. 2023

Výzva pro podávání žádostí: 1. února – 3. dubna 2023


6. 9. 2022

Termín pro přihlášení do výběrového řízení: 3. 10. 2022


1 2 3 5