Bezpečnost potravin

EFSA hledá do svých pracovních skupin odborníky na nanotechnologie/nanomateriály

Vydáno: 13. 9. 2023
Autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v současné době hledá externí odborníky do svých pracovních skupin k nanotechnologiím.

EFSA k tomu říká: Odborníci na nanomateriály a nanotechnologie v pracovních skupinách EFSA jsou zodpovědní za posuzování konvenčních materiálů, které mohou obsahovat nanočástice, nebo nanomateriálů vyráběných jako takové, které jsou předmětem hodnocení jednotek nebo panelů úřadu EFSA. Průřezová pracovní skupina pro nanotechnologie rovněž poskytuje zejména poradenství týkající se správného provádění pokynů EFSA v oblasti nanotechnologií a přispívá k aktualizaci těchto pokynů s ohledem na nejnovější vědecký pokrok.

Od zájemců EFSA očekává odborné znalosti zahrnující následující témata ve vztahu k nanotechnologiím/nanomateriálům: chemie (např. analytická chemie, vývoj a validace metod, syntéza nanomateriálů, výroba polymerů, koordinační chemie), fyzika, detekce a fyzikálně-chemická charakterizace nanomateriálů jako takových a/nebo ve složitých matricích (např. potravinách/krmivech/FCM), toxikologie, genetická toxikologie, vývojová toxikologie, neurovývojová toxikologie, toxikokinetika (absorpce, distribuce, metabolismus, vylučování), testování toxicity, vývoj a validace metodik nového přístupu (mj. tj. metody bez použití zvířat, jako jsou metody in silico, in vitro, in chemico, -omics), způsob účinku, cesty nežádoucích účinků, data, hodnocení expozice, výživa lidí a zvířat, veterinární medicína, hodnocení rizik nanomateriálů nebo nanočástic pro lidské zdraví, zvířata a životní prostředí.

Celou výzvu a elektronický nástroj k podání přihlášky najdete na webu EFSA.

Termín pro přihlášení je 30. 10. 2023.

Zdroj: EFSA