Bezpečnost potravin

Environmentální techniky a technologie

Environmentální techniky a technologie v resortu Ministerstva zemědělství

Podkategorie

Foto: Shutterstock 

Všechny současné moderní postupy, metodiky, techniky a technologie, které souvisejí s intenzivní potravinářskou, asanační a zemědělskou výrobou, lze souhrnně definovat jako environmentální techniky a technologie. Jedná se o klasické konvenční techniky a technologie s cílem zajistit prevenci, ochranu, snížení nebo eliminaci znečištění životního prostředí. V resortu Ministerstva zemědělství zahrnují environmentální a technologickou problematiku potravinářských a zpracovatelských výrobních odvětví, kafilerií a asanačních výrobních činností, a intenzivních chovů hospodářských zvířat.

Podstatou těchto technik a technologií jsou progresivní know-how stávající environmentální a technologické úrovně poznání, nejlepší dostupné techniky (BAT) a nově vzniklé techniky (emerging techniques). Jejich urychlená  aplikace do výrobní praxe je v současnosti hlavní prioritou znamenající výhodu konkurenceschopnosti pro každý podnik. Problematikou potravinářských, asanačních a zemědělských výrobních odvětví se zabývají členové a experti Technických pracovních skupin (TPS). Jednání a činnost TPS je řízena a koordinována Ministerstvem  zemědělství.

V oblasti agro-potravinářství pro výzkum, vývoj, eko-inovace a nejlepší dostupné techniky (BAT) byla v r. 2011 zřízena tzv. Centra BAT.

BAT centrum při Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se specializuje na poradenství, vzdělávání, výzkum, vývoj a eko-inovace zejména v oblasti intenzivních chovů hospodářských zvířat (Katedra zemědělské, manipulační a dopravní techniky, zf.jcu.cz).

BAT centrum při Mendelově univerzitě v Brně na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (af.mendelu.cz) se specializuje na poradenství, vzdělávání, výzkum, vývoj a eko-inovace např. v potravinářství, odpadech, asanační či bioplynové problematice.

Prevence,  ochrana  a  znečištění životního prostředí z výrobních činností na centrální úrovni státní správy spadá pod kompetence resortů Ministerstva životního prostředí (MŽP, mzp.cz), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO, mpo.cz), Ministerstva zemědělství (MZe, eagri.cz), dále odborných institucí např. České informační agentury životního prostředí (CENIA, cenia.cz) nebo České inspekce životního prostředí (ČIŽP, cizp.cz).

Další informace k Environmentálním technikám a technologiím v resortu zemědělství naleznete na webových stránkách Ministerstva zeměděství – eagri.cz.

Kontakty pro dílčí odborné oblasti:

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC, ippc.cz)

Integrovaný registr znečištění (IRZ, irz.cz)

Integrovaný systém pro ohlašování povinností (ISPOP, ispop.cz)

Přílohy

Články v kategorii

6. 2. 2024

Cílená aplikace pesticidů je jednou z oblastí, na kterou se zaměřuje takzvané precizní zemědělství. S pomocí speciálních dronů mohou zemědělci plošně monitorovat pole a na základě získaných dat pak dokážou určit, která místa jsou zasažena plevelem a potřebují ošetřit. Vyhodnocování snímků by nově pěstitelům mohla usnadnit umělá inteligence. Vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně aktuálně pracují na […]


11. 12. 2023

Vědcům z Univerzity v Edinburghu se podařilo upravit bakterii Escherichia coli tak, aby dokázala účinně přeměnit odpad z polyethylentereftalátu (PET) na kyselinu adipovou. Tato kyselina se obvykle vyrábí z fosilních paliv pomocí energeticky náročných procesů a používá se k výrobě nylonových materiálů, léků a aromat.  Tento tým vědců už dříve dokázal geneticky upravit E. coli za účelem přeměny hlavní […]


4. 12. 2023

Systém Revolving Algal Biofilm (RAB) od Gross-Wen Technologies představuje novou technologii pro odstraňování fosforu z vody pomocí řas. V systému RAB jsou řasy akumulující fosfor kultivovány na otočném pásu. Z toho je pak možné sklízet biomasu řas a využívat buď jako krmivo nebo jako surovinu pro průmysl. Tým odborníků National Renewable Energy Laboratory (NREL) nedávno prostudoval příjem fosforu řasami, které žijí v systémech […]


29. 11. 2023

Za posledních 100 let jsme přišli o téměř milion hektarů zemědělské půdy, nejen proto si zaslouží vyšší ochranu, shodli se politici koalice SPOLU. Novelu dnes schválili poslanci v prvním čtení. Tisková zpráva — Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zásadně chrání nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady […]


20. 11. 2023

Nová studie dvou pracovníků Kodaňské univerzity, Caspera Worma Hansena a Asgera Mose Wingendera, ukazuje, jak velký význam mají geneticky modifikované (GM) plodiny pro globální zemědělství. Své zjištění autoři publikovali v časopise American Economic Review: Insights. Za ideálních podmínek neposkytují GM plodiny vyšší výnosy než konvenční plodiny. Avšak tam, kde se objevují škůdci a plevel, mohou GM […]


11. 10. 2023

Kvasinky se již po tisíce let využívají při výrobě piva, vína a dalších potravinářských produktů. Jsou to malé „přírodní továrny“, které se mohou živit cukry obsaženými v ovoci či obilí a dalšími živinami. Vědci z Tuftsovy univerzity vytvořili kvasinky, které mohou účinně růst na široké škále cukrů ze zemědělské odpadní biomasy. Mohou tak uzavřít uhlíkový […]


19. 9. 2023

Sluneční záře i moře představují volně dostupné a hojné zdroje. Využívá je i unikátní projekt vertikálních mořských farem, které plují na oceánu, probíhá na nich zemědělská produkce a dokáží získávat odsolenou vodu. Odborníci University of South Australia navrhli soběstačný sluncem poháněný systém, který zahrnuje odpařování mořské vody a její recyklaci a využití jako sladké vody. Na takové farmě mohou vznikat zemědělské produkty, aniž by […]


8. 8. 2023

Ochránit rostliny před nepříznivými klimatickými podmínkami by mohly nové přírodní produkty, na jejichž vývoji aktuálně pracuje mezinárodní tým vědců ze sedmi zemí napříč Evropou, Afrikou a Jižní Amerikou. Projekt CropPrime koordinují odborníci z Mendelovy univerzity v Brně, v rámci prestižního programu HORIZON ho podpořila Evropská unie částkou jeden milion eur. Cílem čtyřletého projektu je vyvinout […]


2. 8. 2023

Tisková zpráva – Bolševník velkolepý i pajasan žláznatý patří mezi 88 invazních nepůvodních druhů z unijního seznamu. Pro tyto široce rozšířené druhy zpracovávají členské státy tzv. zásady regulace. Pro Česko se jimi stanovují hlavně prioritní typy míst a druhy metod na zásahy proti invazním druhům. Ministerstvo životního prostředí nyní zveřejňuje Zásady regulace pajasanu žláznatého (Ailanthus […]


26. 7. 2023

Zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech vloni v červnu v Ženevě rozhodlo o zařazení kyseliny perfluorhexansulfonové, jejích solí a sloučenin příbuzných mezi látky zakázané (zařazení do přílohy A této úmluvy), a to bez jakýchkoliv výjimek pro jejich výrobu a použití. Tyto látky se historicky používaly zejména v textiliích, nádobí s nepřilnavým […]


13. 6. 2023

Informace Mendelovy univerzity v Brně – Čištění odpadní vody je biologický proces, při kterém se v současnosti ale využívá také řada chemických látek. Podle vědců z Mendelovy univerzity v Brně by se některé z nich daly nahradit látkami přírodního původu. Odborníci se zaměřili na přísady, které se v čistírnách odpadních vod používají k separaci kalů. […]


31. 5. 2023

Informace z MENDELU – Rozsáhlý chov sladkovodních ryb mají přímo v areálu MENDELU odborníci z Agronomické fakulty. Využívají takzvané recirkulační akvakulturní systémy, které umožňují udržitelný chov při opakovaném použití vody v nádržích. Až do současnosti se vzniklý odpad v některých chovech vypouštěl rovnou do kanalizace, což studentovi rybářství Lukáši Harabišovi přišlo škoda. Aktuálně proto nečistoty […]


1 2 3