Bezpečnost potravin

Environmentální techniky a technologie

Environmentální techniky a technologie v resortu Ministerstva zemědělství

Podkategorie

Foto: Shutterstock 

Všechny současné moderní postupy, metodiky, techniky a technologie, které souvisejí s intenzivní potravinářskou, asanační a zemědělskou výrobou, lze souhrnně definovat jako environmentální techniky a technologie. Jedná se o klasické konvenční techniky a technologie s cílem zajistit prevenci, ochranu, snížení nebo eliminaci znečištění životního prostředí. V resortu Ministerstva zemědělství zahrnují environmentální a technologickou problematiku potravinářských a zpracovatelských výrobních odvětví, kafilerií a asanačních výrobních činností, a intenzivních chovů hospodářských zvířat.

Podstatou těchto technik a technologií jsou progresivní know-how stávající environmentální a technologické úrovně poznání, nejlepší dostupné techniky (BAT) a nově vzniklé techniky (emerging techniques). Jejich urychlená  aplikace do výrobní praxe je v současnosti hlavní prioritou znamenající výhodu konkurenceschopnosti pro každý podnik. Problematikou potravinářských, asanačních a zemědělských výrobních odvětví se zabývají členové a experti Technických pracovních skupin (TPS). Jednání a činnost TPS je řízena a koordinována Ministerstvem  zemědělství.

V oblasti agro-potravinářství pro výzkum, vývoj, eko-inovace a nejlepší dostupné techniky (BAT) byla v r. 2011 zřízena tzv. Centra BAT.

BAT centrum při Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se specializuje na poradenství, vzdělávání, výzkum, vývoj a eko-inovace zejména v oblasti intenzivních chovů hospodářských zvířat (Katedra zemědělské, manipulační a dopravní techniky, zf.jcu.cz).

BAT centrum při Mendelově univerzitě v Brně na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (af.mendelu.cz) se specializuje na poradenství, vzdělávání, výzkum, vývoj a eko-inovace např. v potravinářství, odpadech, asanační či bioplynové problematice.

Prevence,  ochrana  a  znečištění životního prostředí z výrobních činností na centrální úrovni státní správy spadá pod kompetence resortů Ministerstva životního prostředí (MŽP, mzp.cz), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO, mpo.cz), Ministerstva zemědělství (MZe, eagri.cz), dále odborných institucí např. České informační agentury životního prostředí (CENIA, cenia.cz) nebo České inspekce životního prostředí (ČIŽP, cizp.cz).

Další informace k Environmentálním technikám a technologiím v resortu zemědělství naleznete na webových stránkách Ministerstva zeměděství – eagri.cz.

Kontakty pro dílčí odborné oblasti:

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC, ippc.cz)

Integrovaný registr znečištění (IRZ, irz.cz)

Integrovaný systém pro ohlašování povinností (ISPOP, ispop.cz)

Přílohy

Články v kategorii

18. 11. 2022

Informace organizace BIOTRIN


25. 10. 2022

Informace portálu Gate2Biotech


19. 10. 2022

Geneticky vylepšený okřehek obsahuje až 10 procent oleje v sušině.


18. 10. 2022

Informace o výzkumu probíhajícím na Mendelově univerzitě v Brně.


30. 6. 2022

Příprava syrovátkových hydrogelů je v posledních fázích vývoje


16. 6. 2022

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství


31. 5. 2022

Informace organizace BIOTRIN


16. 5. 2022

VÚRV a Ústav vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity spouští v těchto dnech test české patentové novinky Hydrokompost.


26. 4. 2022

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí


21. 4. 2022

Vědci chtějí optimalizovat sběr gastroodpadu v sídlištním prostředí a jeho následné zpracování.


29. 3. 2022

Projekt pracovníků VÚRV přibližující benefity organického hnojení


22. 3. 2022

Informace portálu Gate2Biotech


1 2 3