Bezpečnost potravin

Geneticky vylepšený okřehek vyrábí surovinu pro biopaliva

Vydáno: 19. 10. 2022
Autor: Gate2Biotech

Geneticky vylepšený okřehek obsahuje až 10 procent oleje v sušině.

Odborníci amerických laboratoří Brookhaven National Laboratory ministerstva energetiky DOE a Cold Spring Harbor Laboratory geneticky upravili okřehek, aby produkoval velké množství suroviny pro biopaliva.

Kredit: Brookhaven National Laboratory.Badatelé vložili vybrané geny do jedné z nejrychleji rostoucích vodních rostlin na světě, aby podpořili u ní biosyntézu mastných kyselin, jejich přeměnu na olej a také ochranu vytvořeného oleje před degradací. Jsou přesvědčeni, že jejich okřehek bohatý na olej je možné snadno sklízet a zpracovat na biopaliva i další produkty.

Klíčovou roli ve výzkumu sehrál okřehek Lemna japonica, vzhledově podobný našim okřehkům. V geneticky vylepšené podobě obsahuje až 10 procent oleje v sušině, což je dramatické, zhruba stonásobné zvýšení oproti okřehku v přírodě. Produkce oleje takovým okřehkem je zároveň více než sedmkrát vyšší než u sóji, která je dnes nejvíce využívaným zdrojem pro výrobu biopaliv.

Jak potvrzuje vedoucí výzkumu, biochemik John Shanklin z Brookhavenu, okřehek roste opravdu rychle. Nemá téměř žádné stonky a kořeny má spíše jen symbolické. Většinu biomasu okřehku představují listy, které plavou na hladině. U GM okřehku se olej vyskytuje především právě v listech. Podle Shanklina by pěstování geneticky vylepšeného okřehku ve velkém mohlo stát efektivní a udržitelnou technologií pro produkci suroviny pro biopaliva.

V případě okřehku je podstatnou výhodou, že jde o vodní rostlinu. Proto nebude výrazně konkurovat o zemědělskou půdu s většinou pěstovaných plodin. Další výhodou je, že by okřehkové farmy mohly využívat odpad z živočišné výroby.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Zdroj obrázku: Brookhaven National Laboratory.

Více informací naleznete zde: Engineering duckweed to produce oil for biofuels, bioproducts (phys.org)

 

Zdroj článku: Gate2Biotech