Bezpečnost potravin

Aktuality

Články v kategorii

14. 6. 2024

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 23. týdnu 2024: 3. 6. – 9. 6. 2024 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU […]


14. 6. 2024

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) ve spolupráci s Policií ČR odhalili v tržnici SAPA nelegální výrobnu a v ní v nevyhovujících podmínkách bezmála půl tuny potravin živočišného původu. Nebezpečné potraviny budou neškodně zlikvidovány, provozovateli hrozí za vážná porušení legislativy pokuta do výše jednoho milionu korun. Veterinární inspektoři měli indicie o existenci nelegální provozovny několik týdnů. To se potvrdilo při kontrole provedené […]


13. 6. 2024

Od července by měly na seznam zakázaných látek přibýt další psychoaktivní substance odvozené od látek HHC a THCP. Jde o reakci na výměnu produktů s HHC, HHC-O a THCP ze strany obchodníků za ještě nebezpečnější látky, která nastala po březnovém nabytí účinnosti novely nařízení vlády o seznamech návykových látek. Shodla se na tom na dnešním […]


13. 6. 2024

Tisková zpráva – Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně nevpustili na trh zásilku chilli papriček, u kterých laboratorní rozbor potvrdil přítomnost reziduí pesticidů v nadlimitním množství. Celková hmotnost zjištěných nevyhovujících šarží potravin představovala 1135 kg. Jedná se o následující potraviny: Chilli (red), Capsicum frutescens, označení šarže: Lot Nr: […]


13. 6. 2024

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) aktualizovalo nařízení vlády o provádění nitrátové směrnice chránící vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství a také předchází tomuto znečištění. Rozšířilo území, na kterém budou zemědělci hospodařit v režimu, který vody více ochrání. Pro zemědělce se zjednoduší výpočet bilance dusíku. Nitrátová směrnice se povinně ve všech zemích EU aktualizuje jednou za […]


13. 6. 2024

Tisková zpráva – Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (KVS) vydala 12. 6. 2024 mimořádná veterinární opatření (MVO) k zabránění šíření račího moru v řece Oleška v okrese Semily. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze prokázalo původce nákazy ve vzorcích uhynulých raků. KVS ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a obcí s rozšířenou působností  Semily vymezila ochranné pásmo. Tvoří jej úsek […]


12. 6. 2024

Mnoho spotřebitelů, kteří dbají na své zdraví, již omezilo hamburgery, steaky, lahůdkové maso a nahradili je drůbežím masem nebo mořskými plody. Tyto zdroje bílkovin jsou lepší než např. hovězí maso. Vedle toho, že jsou spojovány  s nižším rizikem srdečních onemocnění, diabetu a rakoviny, je kuřecí a rybí maso také šetrnější k životnímu prostředí, protože při […]


12. 6. 2024

Tisková zpráva – Inspektorky Státní veterinární správy při kontrole jedné z prodejen v asijské tržnici v Brně odhalily více než 100 kg chlazeného a mraženého masa neznámého původu. Část masa byla smyslově změněna. V prodejně navíc panovaly nevhodné hygienické podmínky. Maso vystavené ve vitríně prodejny v tržnici v Olomoucké ulici nebylo označeno povinnými údaji pro spotřebitele. Prodejní vitrína byla navíc znečištěná, část masa byla […]


12. 6. 2024

Tisková zpráva ÚKZÚZ – Ze statistických údajů i nadále vyplývá, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky má klesající tendenci. Nárůst spotřeby byl zaznamenán u kategorie rodenticidů, vlivem extrémních výskytů hraboše polního. ÚKZÚZ ve spolupráci s Českým statistickým úřadem shromažďuje a zveřejňuje data o množství účinných látek, obsažených v přípravcích na ochranu rostlin, které byly uvedeny na trh […]


10. 6. 2024

Africký mor prasat (AMP) se nadále šíří v Evropě a dalších částech světa. Svou roli při jeho šíření hrají i potraviny. Pokud jsou tepelně neupravené potraviny nebo zbytky pokrmů z infikovaných zvířat zkrmovány neinfikovaným zvířatům, může se virus rozšířit do oblastí, kde se dříve AMP nevyskytoval, a tím i do chovů domácích prasat. Protože je […]


10. 6. 2024

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí – “Havarijní” novela vodního zákona staví nová pravidla pro vyšší ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zachování druhové rozmanitosti a ekologické rovnováhy. V době klimatické změny lépe chrání cenné vodní ekosystémy, které v důsledku ovlivňují místní klima a přispívají k regulaci teploty, tedy mají vliv na nás všechny. Novela představuje […]


10. 6. 2024

Tisková zpráva ZUČM, 28. 5. 2024 Zelenina z nové sklizně se již několik týdnů objevuje v obchodní síti. Z tuzemských polí se sklízí ředkvičky, chřest, kedlubny, pór, pekingské zelí, saláty a nejnověji svazková mrkev a květák, v  krytých plochách zrají rajčata, papriky  a okurky. V průběhu tohoto týdne zahájili naši pěstitelé sklizeň raných brambor s […]


1 2 3 731