Bezpečnost potravin

Aktuality

Články v kategorii

27. 11. 2023

Aktuality SVS k nákazové situaci    22. 11. 2023 Státní veterinární správa ke dnešnímu dni eviduje celkem 56 pozitivních případů afrického moru prasat v populaci prasat divokých, z toho je 55 případů na Frýdlantsku (45 nalezených uhynulých a 10 ulovených. AMP byl taky potvrzen u jednoho divočáka uloveného na Českolipsku.  16. 11. 2023 Laboratorní vyšetření potvrdilo africký […]


24. 11. 2023

Věděli jste, že i při běžných nákupech potravin můžete za pomoci několika jednoduchých triků ušetřit několik tisíc korun ročně? Nakupování potravin je pro většinu z nás každodenní rutinou. Přesto existuje několik způsobů, jak nejen ušetřit čas a peníze, ale také zajistit nákup kvalitních potravin a vyhnout se plýtvání jídlem. Jak na to? Připravili jsme pro […]


23. 11. 2023

Biotrin se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování povědomí o novinkách v oblasti moderních biotechnologií. Abychom udrželi krok s aktuálními trendy a přiblížili taje této oblasti poutavou formou široké veřejnosti, na našich sociálních sítích nově zavádíme rubriku „Víte, že?“. Co se v ní dozvíte? Stručné a poutavě psané příspěvky „Víte, že?“ budou pravidelnou dávkou zajímavostí – více […]


23. 11. 2023

Bakterie jsou velmi účinným zdrojem živin v půdě. Některé mohou přeměňovat atmosférický dusík na amoniak. Přitom jsou nejen výrobcem živin, ale také napomáhají regeneraci půdy a chrání rostliny před škůdci. Problém je v tom, že takové bakterie bývají citlivé na teplo a vlhkost, což komplikuje jejich průmyslové zpracování a používání jako hnojiva na polích. Chemičtí inženýři amerického Massachusettského technologického institutu ve snaze překonat tuto komplikaci […]


23. 11. 2023

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 46. týdnu 2023: 13. 11. – 19. 11. 2023 (v češtině). Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU. Notifikace výrobků na trhu EU […]


22. 11. 2023

Nová platforma TKPlate pro modelování a předpovídání toxicity chemických látek a toho, co se s nimi děje v těle člověka a zvířat, představuje důležitý milník na cestě k budoucnosti s minimem nebo žádnými testy na zvířatech v oblasti bezpečnosti potravin. Historicky se posuzování bezpečnosti chemických látek v potravinách a krmivech (stejně jako u léčiv, spotřebních výrobků, průmyslových […]


22. 11. 2023

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) v říjnu letošního roku, v rámci výkonu státního zdravotního dozoru, zkontrolovala 268 provozoven poskytujících stravovací služby. To je o 82 víc než ve stejném období roku přechozího. Pražští hygienici i v říjnu v některých provozovnách identifikovali pochybení proti zásadám správné hygienické praxe, za která byli nuceni vyměřit […]


22. 11. 2023

Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v podzimních měsících každoročně výrazně roste riziko šíření ptačí chřipky. Růst rizika souvisí s migrací volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují rizikový zdroj ptačí chřipky pro chovy drůbeže a v zajetí chovaných ptáků. Během listopadu se nejvíce nových ohnisek ptačí chřipky objevilo v Maďarsku, a to 20. Jedno ohnisko v chovu ptáků chovaných […]


21. 11. 2023

Na Ministerstvu zdravotnictví se v úterý 21. listopadu uskutečnilo jednání se zástupci České obezitologické společnosti ČLS JEP. Hlavním tématem diskuze byla možnost posílení prevence obezity v dětském a adolescentním věku, zařazení obezitologie do systému postgraduálního vzdělávání, úhrada antiobezitik u vybraných podskupin pacientů nebo projednání a přijetí Národního programu prevence a léčby obezity, zahrnující krátkodobá i dlouhodobá opatření […]


21. 11. 2023

Kouřová aromata slouží jako alternativa k tradičnímu uzení, které se dlouhodobě používá ke konzervaci některých potravin, jako jsou ryby, maso a mléčné výrobky. Proces uzení také mění jejich chuť. Kouřová aromata nemají stejnou konzervační funkci, ale po přidání do potravin jim dodávají kouřovou chuť. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posoudil bezpečnost osmi [1] kouřových […]


21. 11. 2023

V probíhajícím týdnu si zainteresované organizace z oblasti humánní a veterinární medicíny po celém světě, včetně Státní veterinární správy (SVS), připomínají Světový týden antimikrobiální osvěty vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Jeho cílem je upozornit na důležitost zodpovědného používání antibiotik. Pokud jde o veterinární oblast, je jistě pozitivní zprávou, že se spotřeba antibiotik v tuzemských chovech hospodářských zvířat dlouhodobě snižuje a je nižší, než činí […]


20. 11. 2023

Česká potravinářská společnost z. s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 28.11. 2023 od 14:30 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma: Čokoláda, její historie a zajímavosti […]


1 2 3 4 700