Bezpečnost potravin

Koordinační místo pro spolupráci s EFSA

Koordinační místo pro spolupráci s EFSA (EFSA Focal Point) je prostředníkem mezi EFSA, národními úřady pro bezpečnost potravin (příp. organizacemi vykonávajícími tuto roli v členských státech) a dalšími zainteresovanými skupinami v členských státech – vědeckými institucemi, spotřebiteli a dalšími.

V České republice byl zajištěním činnosti Koordinačního místa pověřen Odbor bezpečnosti potravin, který je součástí Úřadu pro potraviny Ministerstva zemědělství.

Základním úkolem koordinačního místa je podporovat zástupce ČR v Poradním sboru EFSA a to zajišťováním výměny vědeckých informací mezi EFSA a ČR, poskytováním podpory a poradenství při společně řešených projektech (zapojení organizací do spolupráce s EFSA podle čl. 36 nařízení 178/2002, přihlašování expertů do Databáze expertů) a zvyšováním viditelnosti EFSA a jeho výstupů v členské zemi.

Zástupci koordinačních míst se pravidelně scházejí za účelem výměny informací a dalšího rozvoje sítí. Průběžně spolu komunikují podle aktuálních potřeb.

S jakýmikoliv dotazy týkajícími se spolupráce s EFSA (ať již současné, či budoucí) je možné se obrátit na Koordinační místo pro spolupráci s EFSA na adrese efsa.focalpoint@mze.cz.

DOKUMENT:

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2014

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2013

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2012

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2011

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2010

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2009

Zhodnocení činnosti koordinačních míst za rok 2008

Články v kategorii

Nebyl nalezen žádný článek