Bezpečnost potravin

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)

Foto: Shutterstock

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva. Umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evropskou komisí, členskými státy EU a EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Systém RASFF byl zřízen na základě článku 50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Ve všech členských státech a v Evropské komisi byla vytvořena kontaktní místa, mezi nimiž probíhá výměna informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech. Pokud má některý člen RASFF informace o závažném zdravotním riziku u potravin či krmiv, musí prostřednictvím RASFF okamžitě informovat Evropskou komisi. Komise vyhodnocuje všechna příchozí hlášení a předává je dále všem členům RASFF prostřednictvím jednoho ze čtyř typů oznámení:

Varování  jsou zasílána, pokud jsou potraviny či krmiva představující vážné rizika nabízeny spotřebitelům ke koupi a je tedy nutné rychle jednat.

Informace se používají v případech, kdy rizikové potraviny či krmiva již nejsou na trhu nebo se riziko nepovažuje za závažné, tudíž není od ostatních členů rychlý postup vyžadován.

Odmítnutí na hranicích se týká zásilek potravin a krmiv, které byly testovány a odmítnuty na vnějších hranicích EU (a EHP), bylo-li u nich zjištěno zdravotní riziko.

Novinky jsou veškeré informace týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, které nejsou sdělovány prostřednictvím varování či informací, avšak jsou považovány za významné pro kontrolní orgány.

Následně členové systému provedou kroky podle typu oznámení a okamžitě informují Komisi o přijatých opatřeních.

NEPŘEHLÉDNĚTE: TÝDENNÍ PŘEHLED HLÁŠENÍ ZE SYSTÉMU RASFF


Přístup do on-line databáze všech oznámení, výroční zprávy o fungování systému RASFF v EU a další informace jsou dostupné na internetových stránkách Evropské komise:


RASFF v ČR
Fungování RASFF v České republice je upraveno Nařízením vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv. 

Národním kontaktním místem (NKM) v RASFF je podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). NKM soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v ČR. Dojde-li ke zjištění výskytu nebezpečného výrobku některým z dozorových orgánů v ČR, odesílá NKM do Evropské komise informace získané od jednotlivých účastníků národního systému. Česká republika je pak zpětně informována o kontrolních zjištěních v členských státech EU.

Týdenní přehledy notifikací jsou zveřejňovány na základě přehledů Evropské komise na stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin.

SZPI ze své funkce NKM uveřejňuje přehled oznámení, která v rámci RASFF přijala nebo odeslala. Tento přehled se v průběhu roku aktuálně doplňuje o nová oznámení.

Ministerstvo zemědělství zpracovává pravidelně od roku 2005 zprávu o činnosti systému RASFF v ČR. Zpráva obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti systému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček.

DOKUMENTY:
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2022 (pdf, 4,36 MB, 36 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2021 (pdf, 7,04 MB, 38 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2020 (pdf, 3,73 MB, 33 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2019 (pdf, 7,67 MB, 37 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2018 (pdf, 5,78 MB, 28 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2017 (pdf, 6,72 MB, 28 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2016 (pdf, 2,6 MB, 26 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2015 (pdf, 5 MB, 35 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2014 (pdf, 3,2 MB, 37 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2013 (pdf, 3,2 MB, 43 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2012 (pdf, 2,2 MB, 43 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2011 (pdf, 1 MB, 40 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2010 (pdf, 2 MB, 42 stran)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2009 (pdf, 3,5 MB, 42 stran)

Starší zprávy o činnosti RASFF v ČR naleznete ZDE.


DALŠÍ AKTUÁLNÍ PUBLIKACE RASFF:
Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (informační leták Evropské komise)
Evropská komise DG SANCO vydala již desátou výroční zprávu RASFF 2011

Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2020 (pdf, 4,11 MB)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2019 (pdf, 2,88 MB)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2018 (pdf, 2,16 MB)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2017 (pdf, 3,3 MB)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2016 (pdf, 5,7 MB)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2015 (pdf, 2 MB)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2014 (pdf, 13,6 MB)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2013 (pdf, 0,6 MB)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2012 (pdf, 11,6 MB)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2011 (pdf, 1,4 MB)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2010 (pdf, 2,3 MB)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2009 (pdf, 1,5 MB)