Bezpečnost potravin

Publikace

Ministerstvo zemědělství v rámci činnosti Informačního centra bezpečnosti potravin vydává a distribuuje řadu odborných materiálů.     

 

Cílem těchto zdrojů je:

  • Informovat spotřebitele o aktuálních   tématech, která souvisejí s bezpečností a kvalitou potravin.
  • Napomáhat spotřebitelům lépe se orientovat na trhu potravinářských výrobků.
  • Vychovávat spotřebitele k dodržování hygienických zásad při manipulaci s potravinami.
  • Vzdělávat spotřebitele v oblasti zdravé výživy.
  • Orientovat spotřebitele na zdravý životní styl.


Přehled publikací

1) Interaktivní publikace

Interaktivní leták Informačního centra bezpečnosti potravin (2023)
Interaktivní učebnice Výživa ve výchově ke zdraví pro 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (2020)
Interaktivní učebnice Výživa ve výchově ke zdraví pro 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (2021)

2) Publikace ICBP, MZe

Kontaminace ryb z volných vod. Příručka pro rybáře. MZe, JČU (2022)*
Kontaminace ryb z volných vod. MZe, JČU (2022)
Zdravě po šedesátce. Floriánková, M. (2022)*
Pesticidy. Použití, přínosy, rizika.
 Prokinová, E. (2022)*
Moderní biotechnologie v kostce. Výzkum a zemědělská praxe. Kolektiv autorů BIOTRIN (2020)
Vítejte ve světě potravin aneb Chytrý průvodce údaji o potravinách. Chýlková, M. (2020)*
Označování potravin. Infografiky. MZe (2024)
Výživa a zdraví. Hrnčířová, Rambousková a kol. (2019)
Nákazy zvířat přenosné na člověka a bezpečnost potravin (aktual.) Šatrán, P. – Duben, J. (2024)*
Zásady správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu. MZe  (2018)                                                                   
Nejlepší dostupné techniky (BAT) používané v potravinářské, asanační a zemědělské výrobě. Daťková, P., Svobodová, L. (2017)*                                                       
Bezpečnost geneticky modifikovaných potravin a krmiv. MZe (2016)*
Označování potravin – průvodce pro spotřebitele. Suková, I. (2014)
GMO bez obalu (4. aktual.) Stratilová, Z., Jedličková, M. (2016)
GMO bez obalu (aktual.) Stratilová, Z. (2014)
Průvodce světem potravin. Babička, L. (2012)
Geneticky modifikované potraviny a krmiva (2009)
Prevence onemocnění z potravin. Rambousková, J., Hrnčířová, D. (2008)
Katarální horečka ovcí. Bluetongue. Zendulková, D., Duben, J., Semerád, Z., Šatrán, P. (2008)
Zeptejte se, na co chcete … (2008)
Kdo se bojí listerií. Duben, J. (2007)
Ptačí chřipka. Duben, J. (2007)
Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství. Hajšlová, J., Schulzová, V. (2006)

3) Publikace MZe, MZ ČR a Evropské komise

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030 (2021)*
Akční plán realizace Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030 (2022)*
Food Safety and Nutrition Strategy 2030 (2021)*
Action Plan for the Implementation of the Food Safety and Nutrition Strategy 2030 (2022)*
Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014–2020 (2014)
Food Safety and Nutrition Strategy for 2014–2020 (2014)
Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010–2013 (2010)
Food Safety and Nutrition Strategy for 2010–2013 (2010) 

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2022 (2023)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2021 (2022)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2020 (2021)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2019 (2020) 
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2018 (2019) 
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2017 (2018)  
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2016 (2017) 
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2015 (2016)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2014 (2015)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2013 (2014)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2012 (2013)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2011 (2012)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2010 (2011)
Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2009 (2010) 

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2022 (2023)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2021 (2022)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2020 (2021)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2020 (2021)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2019 (2020)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2019 (2020)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2018 (2019)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2018 (2019)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2017 (2018)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2017 (2018)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2016 (2017)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2016 (2017)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2015 (2016)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2015 (2016)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2014 (2015)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2014 (2015)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2013 (2014)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2013 (2014)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2012 (2013)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2012 (2013)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2011 (2012)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2011 (2012)
Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2010 (2011)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2010 (2011)
Zpráva o fungování systému RASFF v ČR v roce 2009 (2010)
Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2009 (2010)

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2024 – 2026, ČR (2023)
Multiannual control plan for pesticide residues 2024 – 2026, CZ (2023)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2023 – 2025, ČR (2022)
Multiannual control plan for pesticide residues 2023 – 2025, CZ (2022)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2022 – 2024, ČR (2021)
Multiannual control plan for pesticide residues 2022 – 2024, CZ (2021)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2021 – 2023, ČR (2020)
Multiannual control plan for pesticide residues 2021 – 2023, CZ (2020)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2020 – 2022, ČR (2019)
Multiannual control plan for pesticide residues 2020 – 2022, CZ (2019)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 – 2021, ČR (2018)
Multiannual control plan for pesticide residues 2019 – 2021, CZ (2018)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2018 – 2020, ČR (2017)
Multiannual control plan for pesticide residues 2018 – 2020, CZ (2017)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2017 – 2019, ČR (2016)
Multiannual control plan for pesticide residues 2017 – 2019, CZ (2016)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2016 – 2018, ČR (2015)
Multiannual control plan for pesticide residues 2016 – 2018, CZ (2015)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 – 2017, ČR (2015)
Multiannual control plan for pesticide residues 2015 – 2017, CZ (2015)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2012 – 2014, ČR (2012)
Multiannual control plan for pesticide residues 2012 – 2014, CZ (2012)
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů v ČR (2010 – 2012) (2010)

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k problematice obchodních norem pro potraviny rostlinného původu (2019)*
Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k problematice obchodních norem pro potraviny živočišného původu (2018)*
Příručka pro provozovatele potr. podniků Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a jeho prováděcí právní předpisy MZe (2018)*
Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k základním předpisům potravinového práva EU (2023)
Příručka pro provozovatele potravinářských podniků k označování potravin podle předpisů EU (2023)
Panorama potravinářského průmyslu 2013 (2014)
Panorama potravinářského průmyslu 2011 (2012)

„Minimální trvanlivost do“ a „Spotřebujte do“ (leták EK)

4) ICBP: Vzdělávací programy pro žáky  
    
(Pozn.: Odesíláme pouze omezené množství materiálu)

1. stupeň ZŠ:
Jíme zdravě a s chutí (2024)* Pracovní sešit pro žáky 1. – 3. ročníků ZŠ
Jíme zdravě a s chutí (2022)* Pracovní sešit pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ
Jíme zdravě a s chutí (2023) Řešení úloh k pracovnímu sešitu pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ
Výukový program pro interaktivní tabule „Jíme zdravě a s chutí“ pro žáky 1. st. ZŠ – registrace a stažení programu zdarma zde 
Ukázkové DVD: Výukový program pro interaktivní tabule „Jíme zdravě a s chutí“ pro žáky 1. st. ZŠ – ukázka programu 
Motivační kalendář „Víš co jíš? Zdravě a s chutí“ určený dětem z přípravných, 1., 2. a 3. tříd ZŠ (2014)      
Hledej s myškou zdravé potraviny (hra pro děti)
Přijede k nám návštěva (hudební program pro MŠ zaměřený na výchovu ke správným hygienickým návykům)*
Jedeme na výlet (maxiomalovánka pro děti)*
Připravujeme oběd (maxiomalovánka pro děti)*
Školní den (maxiomalovánka pro děti)*
Přijede k nám návštěva (omalovánky k textům písní výukového programu pro děti)*
Víš, co jíš? Živiny (pexeso, ČJ/AJ)*

2. stupeň ZŠ:
Učebnice Výživa ve výchově ke zdraví pro 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (2020)*
Pracovní listy k učebnici Výživa ve výchově ke zdraví pro 6. a 7. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (2020)*
Řešení úloh pracovních listů k učebnici Výživa ve výchově ke zdraví pro 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (2023)
Metodická příručka k učebnici Výživa ve výchově ke zdraví pro 6. a 7. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (2022)
Učebnice Výživa ve výchově ke zdraví pro 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (2021)*
Pracovní listy k učebnici Výživa ve výchově ke zdraví pro 8. a 9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (2021)*
Řešení úloh pracovních listů k učebnici Výživa ve výchově ke zdraví pro 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (2023)
Výukový program Výživa ve výchově ke zdraví (aktualizace 2019)
Pracovní sešit pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ (2021)* Pracovní sešit k výukovému programu Výživa ve výchově ke zdraví
Pracovní sešit pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ (2021)* Pracovní sešit k výukovému programu Výživa ve výchově ke zdraví 
Soubor znalostních testů pro žáky ZŠ k výukovému programu Výživa ve výchově ke zdraví (2016)
CD se znalostními testy webu viscojis.cz/teens (cca 200 znalostních testů  pro žáky 2. stupně ZŠ)/určeno pouze  pro ZŠ, které vyučují dle výukového programu Výživa ve výchově ke zdraví)

:
Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví, aktualizované vydání (2020)*; e-learningový kurz „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro SŠ je poskytován zdarma, informace zde 

Přehled informačních letáků/brožur ICBP a jiných publikací pro spotřebitele

ICBP– Informační centrum bezpečnosti potravin (2024)*
Školní mléko– Školní mléko (pexeso)
ZdravíGrilujte chytře – průvodce (EFSA, 2023)
– Umíte vařit bezpečně? (2014)*
– Pět klíčů k bezpečnému stravování* (leták)
– Pět klíčů k bezpečnému stravování* (modifikace původního letáku určená dětem)
– Základní pravidlo osobní hygieny – mytí rukou
– Listerióza
– Co jsou biopotraviny? Kdo je ekologický zemědělec?
– Bezpečnost potravin
– Rady pro nakupování potravin
– GMO – Otázky a odpovědi
– Křížová kontaminace potravin
– Správné uchovávání potravin a pokrmů v chladničce
– Skopové a jehněčí maso
– Jak číst etikety?
– Zdravé potraviny (pexeso)
– Víš, co jíš? (pexeso)
– Syrové mléko – chutně a bezpečně
– Víš, co jíš? Rady, jak správné nakupovat potraviny
– Víš, co jíš? Vybarvi si obrázek
– Kvalita ryb v českých a moravských tocích (2006-2010)
– Víš co jíš? České ovoce a zelenina (pexeso)
– Víš, co jíš? Živiny (pexeso)*


Pozn.: Publikace označené * jsou k dispozici v tištěné podobě (nebo na CD) zdarma. Jejich zaslání v omezeném počtu je možné pouze pro účely vzdělávání a na akce související s tématem bezpečnosti potravin a zdravé výživy. Publikace si lze objednat na adrese icbp.objednavky@mze.cz.


5) Videa a infografiky

Odkazy na tematická videa jsou v samostatné kategorii „VIDEA
Infografiky s tematikou bezpečnosti potravin jsou v samostatné kategorii „INFOGRAFIKY“  


6) Slovník „Bezpečnost potravin A-Z“ pro spotřebitele

Přístup k heslům ve slovníku  Bezpečnost potravin A–Z 


7) Zdroje informací mimo ICBP


Časopisy České akademie zemědělských věd

Přístup k časopisům ČAZV

Další odborné publikace s potravinářskou tematikou
Reformulace potravin. Hodnocení možností reformulací hlavních potravinářských komodit. Česká technologická platforma pro potraviny, Čížková, H. a kol. (2019)
Bakterie mléčného kvašení, probiotika a fermentované mléčné výrobky 2. vydání. Česká technologická platforma pro potraviny, Gabrovská, D. a kol. (2019)
Obiloviny v lidské výživě Slovníček pojmů z cereální oblasti. Česká technologická platforma pro potraviny, Gabrovská, D. a kol. (2019)
Tučná fakta o tucích aneb máme se bát tuků? Platforma pro reformulace, Brát, J. (2018)
Výskyt Listeria monocytogenes v potravinách a riziko onemocnění pro člověka Pracovní skupina pro bezpečnost potravin při ČTPP, Brychta, J. (2018)
Jak poznáme kvalitu? Lahůdkářské výrobky – tradice i trendy Česká technologická platforma pro potraviny, Čeřovský, M., Dupal, L., Michalová, I. (2018)
Jak poznáme kvalitu? Podle čeho vybírat tuky a oleje Česká technologická platforma pro potraviny, Brát, J. (2018)
Bakterie mléčného kvašení, probiotika a fermentované mléčné výrobky Česká technologická platforma pro potraviny, Gabrovská, D. a kol. (2018)
Sladká fakta o cukrech a sladidlech aneb čím si osladit život Platforma pro reformulace, Gabrovská, D., Chýlková, M. (2017)
Fakta o správné a vyvážené stravě aneb čím nám vyvážená strava může prospět? Platforma pro reformulace, Gabrovská, D., Chýlková, M. (2017)
Slaná fakta o soli aneb je sůl nad zlato? Platforma pro reformulace, Gabrovská, D., Chýlková, M. (2017)
Jak poznáme kvalitu? Mražené krémy Česká technologická platforma pro potraviny, Benešová, O. (2017)
Jak poznáme kvalitu? Vliv kulinární úpravy potravin na jejich nutriční hodnotu Česká technologická platforma pro potraviny, Turek, B., Šíma, P., Michalová, I. (2017)
Jak poznáme kvalitu? Svět kávy (2. přepracované vydání) Česká technologická platforma pro potraviny, Brzoňová, L. (2017)
Jak poznáme kvalitu? Pivo Česká technologická platforma pro potraviny, Mezerová, M. (2017)
Jak poznáme kvalitu? Sója a výrobky ze sóji Česká technologická platforma pro potraviny, Dostálová, R. (2017)
Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich (2. přepracované vydání) Česká technologická platforma pro potraviny, Kavka, M. (2017)
Jak poznáme kvalitu? Vyvážená strava a zdraví Česká technologická platforma pro potraviny, Turek, B., Šíma, P., Michalová, I. (2016)
Jak poznáme kvalitu? Čaj Česká technologická platforma pro potraviny, Brzoňová, L. (2016)
Jak poznáme kvalitu? Nealkoholické nápoje Česká technologická platforma pro potraviny, Čížková, H. (2016)
Jak poznáme kvalitu? Obiloviny a luštěniny Česká technologická platforma pro potraviny, Dostálová, R., Horáček, J., Skřivan, P., Sluková, M. (2016)
Jak poznáme kvalitu?  Čokoláda, kakao a výrobky z nich Česká technologická platforma pro potraviny, Čopíková, J. (2015)
Jak poznáme kvalitu? Drůbeží maso a drůbeží masné výrobky Česká technologická platforma pro potraviny, Mates, F. (2015)   
Jak poznáme kvalitu? Med Česká technologická platforma pro potraviny, Dupal, L.,  Kamler, F., Titěra, D., Vořechovská, M., Vinšová, H. (2015)
Jak poznáme kvalitu? Těstoviny Česká technologická platforma pro potraviny, Hrušková, M., Hrdina, P., Filip, P. (2015)
Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Česká technologická platforma pro potraviny, Kopáček, J. (2014)
Jak poznáme kvalitu? Tuky a oleje Česká technologická platforma pro potraviny, Brát, J. (2014)
Jak poznáme kvalitu? Vejce Česká technologická platforma pro potraviny, Boháčková, B. (2014)
Jak poznáme kvalitu? Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich Česká technologická platforma pro potraviny, Kavka, M. (2013)
Jak poznáme kvalitu? Sýry a tvarohy Česká technologická platforma pro potraviny, Obermaier, O., Čejna, V. (2013)
Jak poznáme kvalitu?  Chléb a pečivo Česká technologická platforma pro potraviny, Příhoda, J., Sluková, M., Dřízal, J. (2013)
Přídatné látky v potravinách
 Česká technologická platforma pro potraviny, Babička, L. (2012)
Nanotechnologie v potravinářství Kvasničková, A.* 
Značení GDA na obalech potravin, Navigace ve světě živin a kalorií Česká technologická platforma pro potraviny, SČS   
Jak poznáme kvalitu? Hovězí a vepřové maso* Česká technologická platforma pro potraviny, SČS
Jak poznáme kvalitu? Svět kávy* Česká technologická platforma pro potraviny, SČS
Jak poznáme kvalitu? O lahůdkách pro spotřebitele*  Česká technologická platforma pro potraviny, SČS