Bezpečnost potravin

Na jatkách budou instalovány kamery. Ministerstvo zemědělství to zavádí v novele zákona na ochranu zvířat proti týrání

Vydáno: 7. 5. 2024
Autor: Ministerstvo zemědělství

Foto: Shutterstock

„V České republice máme vysoký stupeň ochrany zvířat proti týrání a dodržování všech pravidel kontrolují veterinární inspektoři. Mojí prioritou je i nadále zlepšovat ochranu zvířat, a proto jsem přišel s tímto návrhem, který by měl posílit dohled nad zacházením se zvířaty a zároveň minimalizovat rizika excesů, ke kterým v minulosti docházelo,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Povinnost vybavit jatky kamerovým systémem platí v případě, že se na jatkách vyskytují živá zvířata a vztahují se na prostory pro vykládku a pro přehánění zvířat. Netýká se to jatek, kde je porážena drůbež, králíci a zajíci. Provozy drůbežích porážek jsou v ČR vybaveny moderními technologiemi nakládky, přepravy a vykládky drůbeže, často s minimálním podílem a vlivem lidské práce při manipulaci s jatečnou drůbeží.

„Nově vybudované jatečné provozy budou muset mít kamery instalovány již od zahájení svého provozu. Stávajícím jatkám dává novela čas na zřízení a provozování kamerových systémů od začátku roku 2026,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Za porušení povinností týkajících se provozování kamerového systému umožňuje návrh zákona uložit pokutu do 200 tisíc korun. Pokud by na jatkách docházelo k týrání zvířat, bylo by takové jednání postihováno podle jiného ustanovení, než je ustanovení o kamerových systémech. Pokud by docházelo k týrání zvířat, mohla by být provozovateli jatek uložena pokuta až do výše 3 milionů korun.

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání je součástí návrhu novely veterinárního zákona, která se dotýká zejména oblastí veterinární hygieny a ochrany zdraví zvířat, v nichž dochází k přizpůsobení požadavkům unijních předpisů. Úprava přinese i byrokratické ulehčení. Při vydávání vnitrostátních veterinárních osvědčení k přemístění hospodářských zvířat už nebude nutné papírové veterinární osvědčení, postačí elektronická forma.

Návrh novely veterinárního zákona přináší mimo jiné změny i u kompenzací při likvidaci nebezpečných nákaz v chovech. Dosud se hradila dezinfekce chovu ze státního rozpočtu celá, nyní se bude hradit pouze dezinfekce předběžná, která je nutná k rychlé a bezpečné likvidaci nákazy.

 Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství