Bezpečnost potravin

Výzkumný projekt k aspektům bezpečnosti jedlého hmyzu

Vydáno: 14. 2. 2022
Autor: Bundesinstitut für Risikobewertung

Cílem výzkumného projektu ContamInsect probíhajícího ve spolupráci úřadu BfR a Univerzity Jomo Kenyatta je přispět k bezpečnosti a zajištění zásobení potravinami.

BfR-Logo - Verbraucherschutz - Risikobewertung

Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) společně s Univerzitou Jomo Kenyatta v Nairobi/Keňa zahájil výzkumný projekt ContamInsect s cílem lépe prozkoumat zdravotní rizika, která by mohla souviset s konzumací hmyzu. Mezinárodní výzkumný tým hodlá zjistit, zda a do jaké míry jsou nejčastěji konzumované druhy hmyzu v Keni kontaminovány nežádoucími látkami.

Zatímco v Evropě je konzumace hmyzu neobvyklá, v jiných kulturách je součástí jídelníčku již dlouho. Vzhledem ke své vysoké efektivnosti a dobré bilanci oxidu uhličitého a vody je hmyz perspektivním ekonomickým a ekologickým zdrojem potravin a krmiv živočišného původu bohatých na bílkoviny. Zejména v afrických zemích by intenzivnější využívání hmyzu mohlo zlepšit zásobování potravinami.

Bezpečnost hmyzu používaného jako potravina nebo krmivo však musí být důkladně prozkoumána. Proto úřad BfR společně s Univerzitou Jomo Kenyatta zahájil tříletý projekt ContamInsect, zaměřený na průzkum bezpečnostních aspektů u nejběžněji používaných druhů hmyzu v Keni.

V první části projektu bude probíhat výzkum, do jaké míry je hmyz kontaminován nežádoucími látkami, jako jsou dioxiny, polychlorované bifenyly, polycyklické aromatické uhlovodíky nebo mykotoxiny, jako např. aflatoxiny. Odběr vzorků proběhne v Keni a následná analýza bude provedena v laboratořích BfR v Berlíně.

V další části projektu se v Keni uskuteční pokus s jedním z nejvýznamnějších jedlých druhů hmyzu konzumovaného v Africe – larvami mouchy bráněnky (Hermetia illucens), krmenými obilovinami s vysokým obsahem aflatoxinů. Následná analytická měření by měla ukázat, zda jsou larvy schopny tolerovat kontaminaci krmiva mykotoxiny a v případě potřeby toxin účinně vylučovat, aniž by vykazovaly bioakumulaci. Pro houby produkující aflatoxiny totiž představuje teplé a vlhké keňské klima ideální životní podmínky, takže je značná část úrody v důsledku kontaminace nepoživatelná.

Shromážděné poznatky budou shrnuty do zprávy a použity k vytvoření pokynů, které budou předány zejména místním farmářům a zpracovatelům hmyzu. Cílem projektu je tedy zlepšit situaci v zásobování potravinami a zajistit bezpečnost tohoto zdroje bílkovin živočišného původu. Kromě toho je třeba najít způsob, jak obiloviny silně kontaminované aflatoxiny bezpečně využít a vrátit je zpět do potravinového a krmivového řetězce.

Projekt ContamInsect je podporován Spolkovým ministerstvem výživy a zemědělství (BMEL).

 
Zdroj: Bundesinstitut für Risikobewertung