Bezpečnost potravin

Nové potraviny (Potraviny nového typu)

Informace pro subjekty uvádějící na trh nové potraviny platná od 1. 1. 2015

Podkategorie

Foto: Shutterstock

Novými potravinami (dříve nazývanými potraviny nového typu) nebo novými složkami potravin nového typu (dále jen „NP“) se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997,
tedy datem, kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy.

Od 1. 1. 2018 platí nové nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách.

Nové potraviny mohou být nově vyvinuté, vyrobené novou technologií nebo novým technologickým procesem, ale také potraviny, které jsou tradičně konzumovány mimo státy EU. Příkladem jsou olej z antarktického krilu (Euphausia superba), oleoresin bohatý na astaxantin z řas Haematococcus pluvialis, zemědělské produkty ze třetích zemí (semena chia, noni džus) nebo potraviny produkované novým technologickým procesem (UV zářením ošetřený chléb, mléko, houby nebo pekařské droždí). 

Nové potraviny i nadále podléhají schvalovacímu procesu před jejich uvedením na trh.

Žádost o schválení se nově podává přímo Evropské komisi.

V ČR je kompetentním úřadem pro nové potraviny:

Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

E-mail: novelfoods@mze.cz
ID DS: yphaax8                (Maximální velikost datové zprávy: 10 MB)

 

Nové potraviny nesmí:

  • představovat pro spotřebitele nebezpečí;
  • uvádět spotřebitele v omyl;
  • být odlišná od potraviny nebo složky potraviny, k jejíž náhradě je určena, tak, že by její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná.

 

Související právní předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách


Další dokumenty:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2469 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví asministrativní a vědecké požadavky na žádosti

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny

Články v kategorii

2. 3. 2018

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 2. 3. 2018.


23. 11. 2016

EFSA zveřejnil nové pokyny týkající se potravin nového typu a tradičních potravin ze třetích zemí.


1 2