Bezpečnost potravin

Potraviny nového typu a tradiční potraviny ze třetích zemí: dokončení pokynů

Vydáno: 23. 11. 2016
Autor: KM EFSA

EFSA zveřejnil nové pokyny týkající se potravin nového typu a tradičních potravin ze třetích zemí.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil dne 10. listopadu 2016 dva pokyny týkající se potravin nového typu a tradičních potravin pocházejících ze třetích zemí s cílem zajistit jejich bezpečnost před tím, než bude rozhodnuto o jejich uvedení na trh Evropské unie.  

EFSA vypracoval pokyny následně po přijetí nového evropského nařízení týkajícího se potravin nového typu v listopadu 2015, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách. Toto nařízení, které nahrazuje to předchozí z roku 1997 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 258/1997 o nových potravinách a nových složkách potravin) a vstupuje v účinnost v lednu 2018, zavádí centralizované hodnocení a proces povolení. O povolení uvádění potravin nového typu na trh budou rozhodovat manažeři rizika na úrovni EU, kteří mohou požádat EFSA o vypracování vědeckého hodnocení rizika s cílem potvrdit jejich bezpečnost.  

Co jsou potraviny nového typu a tradiční potraviny?  

Potraviny nového typu jsou definovány jako potraviny, které nebyly obyvateli EU konzumovány ve významné míře před květnem 1997. To zahrnuje potraviny z nových zdrojů (např. krilový olej bohatý na omega-3 mastné kyseliny), potraviny získané prostřednictvím nových technologií (např. nanotechnologie) nebo použití nových látek (např. fytosteroly).  

Tradiční potraviny ze třetích zemí (zemí mimo EU) tvoří podmnožinu potravin nového typu. Tento výraz se vztahuje na potraviny tradičně konzumované v zemích mimo EU a zahrnuje potraviny připravené z rostlin, mikroorganismů, hub, řas a živočichů (např. chia semínka, plody baobabu, hmyz, vodní kaštany).  

Celé znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 lze nalézt na následující adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015R2283
 
Pokyny k požadavkům 

Nově vytvořené pokyny podrobně definují, které podklady a v jaké formě by měl žadatel předložit, aby EFSA mohl relevantně provést hodnocení rizika. 

Jde o následující dva odborné dokumenty:

– Pokyn týkající se přípravy a předložení žádosti o povolení potraviny nového typu v kontextu nařízení (EU) 2015/2283;

– Pokyn týkající se přípravy a předložení oznámení a žádosti o povolení tradičních potravin ze třetích zemí v kontextu nařízení (EU) 2015/2283.

Spolu s materiály byly zveřejněny také technické zprávy o výsledcích příslušných veřejných konzultací. Stejně tak je přiložena i tisková zpráva dostupná v anglickém, francouzském, německém a italském jazyku.  

Žadatel, který hodlá uvést potravinu nového typu na trh, musí předložit dokumentaci popisující produkt. Dokumentace musí obsahovat data týkající se složení, nutričních, toxikologických a alergenních vlastností příslušné potraviny nového typu, stejně jako informace vztahující se k výrobnímu procesu, navrženému použití a jeho rozsahu.  

Na tradiční potraviny pocházející ze třetích zemí se EFSA zaměřuje v samostatném pokynu. Žadatel musí v tomto případě prokázat, že příslušná tradiční potravina se bezpečné používá v nejméně jedné zemi mimo EU v období nejméně 25 let. Proces hodnocení poběží souběžně na úrovni EFSA a členských států.  

Oba pokyny naleznete na internetových stránkách EFSA: 


Zaangažování zainteresovaných skupin (stakeholders) 
 

Do přípravy pokynu byly zahrnuty i zainteresované skupiny, tzv. stakeholders. Během dvouměsíční veřejné konzultace měly tyto zainteresované skupiny příležitost poskytnout zpětnou vazbu k návrhům na jednání v Bruselu.

Zdroj:  EFSA