Bezpečnost potravin

Bezpečnými krmivy začíná celý výrobní řetězec potravin

Vydáno: 23. 1. 2009
Autor: bodokova1

Nejen bezpečné potraviny, ale i krmiva jsou nezbytností pro zdraví lidí; Kontakt na webové stránky, jejichž obsahem jsou bezpečná krmiva.

Proces výroby potravin se označuje také sloganem „Od vidlí po vidličku“. Tedy zvíře je vykrmeno (bezpečnými, nezávadnými krmivy), poraženo, zpracováno, uskladněno a poté distribuováno do obchodu, odkud putuje do domácnosti spotřebitelů. Na všech stupních tohoto výrobního řetězce se sleduje bezpečnost produktu.
 
 
V nedávné době vznikly nové webové stránky věnované té počáteční fázi – tedy problematice bezpečných krmiv. Na nich najdou nepostradatelné, cenné informace nejen odborníci, ale i laici z řad spotřebitelské veřejnosti, kteří se o tuto problematiku zajímají blíže. Najdou tu, jak říká slogan v záhlaví titulní strany: „Vše co potřebujete vědět o problematice prvovýroby krmiv a krmení zvířat určených k produkci potravin, o uvádění krmiv na trh, včetně jejich dovozu. A ještě mnohem víc…“
 
Účelem stránek je:
 
a) poskytnutí bezplatných nezbytných legislativních podkladů a informací pro všechny provozovatele krmivářských podniků (PKP), tj. jak pro prvovýrobce a výrobce krmiv, tak PKP, kteří uvádějí krmiva na trh, včetně jejich dovozu,
 
b) bezplatná možnost řešení praktických problémů formou dotazů a odpovědí (viz sekce stránek „dotazy a odpovědi").
 
 
Provozovatelem stránek je Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno za podpory Ministerstva zemědělství ČR.  Odborným garantem stránek je Prof. Ladislav Zeman, CSc.