Bezpečnost potravin

Kontakty na spotřebitelské organizace

Vydáno: 21. 6. 2008
Autor: berankova1

Výpis kontaktů na některé spotřebitelské organizace.

1. Asociace občanských poraden
Tachovské nám. 3
130 00 Praha 3
Tel.: 222 780 599, Fax: 222 212 723
aop@obcanskeporadny.cz
www.obcanskeporadny.cz
Mgr. Hynek Kalvoda
   

2. Asociace spotřebitelských organizací
Slezská 100/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             120 00 Praha 2 – Vinohrady
Tel.: 224 109 331, 233 252 221
praha@spotrebitel.cz
kontaktní osoba: Karel Feller


3. Centrum spotřebitelsko – podnikatelských vztahů a ochrany spotřebitele

Kmochova 762/16
674 01 Třebíč
Tel.: 568 824 160,  568 843 263; Fax: 568 824 160, 568 843 263
cspv@volny.cz
Předseda správní rady: Ivan Vojtek


4. Koalice občanských spotřebitelských aktivit ČR – KOSA
Krátká 931/26
100 00 Praha 10 Strašnice
Tel.: 604 334 424, 737 553 426; Fax: 224 239 941
kosa@kosa.cz
www.kosa.cz
 Předseda: Ing. Ondřej Velek

5. Občanské sdružení spotřebitelů TEST
Zelený pruh 95/97
147 00 Praha 4
Tel.: 227 027 632; Fax: 227 027 633
dtest@dtest
www.dtest.cz
Předsedkyně:  JUDr. Ida Rozová

6. Sdružení českých spotřebitelů, o.s. ( SČS )
Budějovická 73,
140 00 Praha 4
Tel.: 261 262 280, 261 263 574; Fax:261 262 268
spotrebitel@regio.cz
www.regio.cz/spotrebitel
Předseda: Ing. Libor Dupal
Ředitel:  Ing. Libor Novák

7. Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. ( SOS )           
Novákových 8,
180 00 Praha 8
Tel.: 224 239 940; Fax: 224 239 941
e-mail
www.spotrebitele.cz
Tisková mluvčí: Mgr. Ivana Pícová
Výkonná ředitelka: Ylona Skálová

8. Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů
třída Karla IV. 430
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 215 266, 499 623 702; Fax: 499 623 702
sosp_p.krejcar@quick.cz
Předseda: Bedřich Machek

9. Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele
Bubenečská 21
160 00 Praha 6
Tel.: 603 572 759; Fax: 233 342 608
praha@food-consumer.cz
www.food-consumer.cz
Předseda: Ing. Petr Mamula, CSc.

10. Spotřebitel.cz
Sídlo: Šárecká 15,
160 00 Praha 6
Tel.:  222 311 398, Fax: 222 311 369
info@spotrebitel.cz
Kancelář: Sokolovská 95
180 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: 222 313 292, 233 326 184, Fax: 233 326 185
praha@spotrebitel.cz
www.spotrebitel.cz
Předseda: Petr Brynda

11. STEP – Síť ekologických poraden ČR
kancelář Brno: Panská 9,
602 00 Brno
Tel.: 542 422 750
kontaktní osoba: RNDr. Yvonna Gaillyová
kancelář Ostrava: Na hradbách  3,
702 00 Ostrava
Tel.: 596 111 281, 603 449 385
kontaktní osoba: Mgr. Kamila Kanichová
step@ecn.cz
www.ekoporadna.cz

12. Středisko ochrany spotřebitele
Nám. Přemyslovců 163/20
288 02 Nymburk
Tel.: 325 501 247, 325 512 414;  Fax: 325 512 949
mail@oku-nbk.cz
Předseda: Karel Feller