Bezpečnost potravin

Potravinářská aditiva (Éčka)

Články v kategorii

24. 4. 2012

Zpráva EFSA z 18. dubna 2012.


29. 3. 2012

Stanovisko SZÚ k letáku, který uvádí nepřesné, zavádějící a nepravdivé informace.


18. 11. 2011

Při monitoringu siřičitanů v potravinách v Turecku bylo jen výjimečně zjištěno překročení limitu u vín, ale poměrně vysoká množství (i když pod limitem) jsou v sušeném ovoci.


12. 9. 2011

Úřad EFSA byl vyzván k opětovnému odhadu zatížení barvivem E 110, což je základní údaj pro připravované snížení maximálního limitu pro tuto látku v nealkoholických nápojích. Důvodem je riziko překračování hodnoty ADI u předškolních dětí.


9. 8. 2011

Beta-glukan ze Sacharomyces cerevisiae je uznán za bezpečný obdobně jako již dříve hodnocené beta-glukany z jiných zdrojů.


8. 8. 2011

Zdá, že se jedná o ekvivalent GEWR, který již je schválen jako potravinářské aditivum (E 445) od r. 1995. Poskytnuté podklady však látku GETOR dostatečně nespecifikují.


8. 8. 2011

Byl odhlasován návrh zákazu výroby, dovozu a používání těchto látek, které však nejsou zahrnuty do nařízení REACH jako škodlivé. Oponenti to označují za nesmyslné, zbytečné a pro některé výroby zcela likvidační.