Bezpečnost potravin

Negativní stanovisko EFSA k glycerolesteru z tekuté pryskyřice (GETOR)

Vydáno: 8. 8. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Zdá, že se jedná o ekvivalent GEWR, který již je schválen jako potravinářské aditivum (E 445) od r. 1995. Poskytnuté podklady však látku GETOR dostatečně nespecifikují.

Společnost Georgia Pacific Chemicals žádala o schválení přípravku GETOR (glycerol ester of tall oil rosin) získaného esterifikací pryskyřice k aplikaci jako stabilizátoru a emulgátoru do určitých nápojů (v množství max. 100 mg/l). Přípravek je popsán jako komplexní směs esterů mono-, di- a tri-glycerolů pryskyřičných kyselin (frakce a). Kromě toho jsou přítomny i volné pryskyřičné kyseliny (frakce b) a další zmýdelnitelné i nezmýdelnitelné látky (frakce c)., včetně sirných sloučenin.
Podle stanoviska panelu NDA úřadu EFSA (EFSA-Q-2009-00880) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2141.htm nebyl poskytnut dostatek údajů charakterizujících tuto látku a podkladů k posouzení bezpečnosti. Podle skromných údajů o složení se zdá, že se jedná o ekvivalent glycerolesterů z dřevní pryskyřice (GEWR), který již je schválen jako potravinářské aditivum (E 445) od r. 1995 směrnicí 95/2/ES do určitých zakalených nealkoholických i alkoholických nápojů.
EU Food Law, 2011, č. 485, s. 6