Bezpečnost potravin

Francouzský parlament navrhuje zákaz ftalátů, parabenů a alkylfenolů

Vydáno: 8. 8. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Byl odhlasován návrh zákazu výroby, dovozu a používání těchto látek, které však nejsou zahrnuty do nařízení REACH jako škodlivé. Oponenti to označují za nesmyslné, zbytečné a pro některé výroby zcela likvidační.

Ve Francouzském národním parlamentu odhlasovali na zasedání 2. května 2011 (236 hlasů proti 222) návrh na zákaz ftalátů, parabenů a alkylfenolů. Pro tyto tři skupiny látek má být podle tohoto návrhu zakázána jejich výroba, import, prodej a prodej produktů (včetně potravin), které je obsahují, a sice proto, že působící jako endokrinní disruptory.
Bylo to velmi překvapivé, protože měsíc předtím byl tento návrh zamítnut Výborem pro sociální záležitosti jako předčasný, protože teprve probíhají studie, které mají prověřit negativní účinky. Nyní autoři návrhu usilují o podporu vlády a zdravotních úřadů a o schválení v senátu
Na tento akt okamžitě reagovala European plastic industry association s tím, že ftaláty jsou velká skupina látek používaných k změkčování PVC, z nichž však jen tři patří podle nařízení o škodlivých chemických látkách REACH mezi zakázané. Znamenalo by to nahrazení evropského nařízení národním předpisem, zákaz látek, jejichž škodlivost není prokázána a znemožnění výroby některých produktů, které se bez ftalátů neobejdou (elektrické kabely, hadice, chirurgické rukavice aj.).
Rozzlobeně reagovala i asociace francouzského chemického průmyslu UIC, že se jedná o vědecký nesmysl a nepřiměřenou aplikaci principu předběžné opatrnosti. Parabeny jsou potřebné proti škodlivým mikroorganismům, alkylfenoly mají využití jako stabilizátory.


EU Food Law, 2011, č. 484, s. 21-22