Bezpečnost potravin

Pozitivní stanoviska EFSA k beta-glukanu z kvasinek

Vydáno: 9. 8. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Beta-glukan ze Sacharomyces cerevisiae je uznán za bezpečný obdobně jako již dříve hodnocené beta-glukany z jiných zdrojů.

Panel NDA úřadu EFSA prověřoval žádost společnosti Biothera o uvádění na trh (jako složky nového typu) beta-glukanu získaného z buněčných stěn pekařské kvasinky Sacharomyces cerevisiae. Jedná se buď o nerozpustnou formu „BetaRight WGP“ (BWGP) a „Wellmune WGP Dispersible“ (WGPD) nebo rozpustnou formu „Wellmune WGP soluble“ (WGPS).
Ve stanovisku zveřejněném v květnu 2011 (EFSA-Q-2010-00952) se uvádí, že tento beta-glukan je pro navrhované použití bezpečný. Počítá se s jeho použitím v rozpustné i nerozpustné formě v množství až 375 mg na den v suplementech a 600 mg/den v potravinách pro zvláštní výživové účely. Není určen do počáteční ani pokračovací kojenecké výživy. Možná je i aplikace do potravin a nápojů pro běžné spotřebitele, obdobně jako u beta glukanů z jiných zdrojů, které již byly dříve schváleny.

EU Food Law, 2011, č. 485, s. 6

Další informace: