Bezpečnost potravin

Zpřísnění limitu pro žluť Sunset FCF

Vydáno: 12. 9. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Úřad EFSA byl vyzván k opětovnému odhadu zatížení barvivem E 110, což je základní údaj pro připravované snížení maximálního limitu pro tuto látku v nealkoholických nápojích. Důvodem je riziko překračování hodnoty ADI u předškolních dětí.

Panel ANS (Food Additives and Nutrient Sources) úřadu EFSA byl požádán Komisí o revizi odhadu příjmu žluti Sunset FCF (E 110) v nápojích. Komise počítá se snížením limitu, a je třeba zvolit některou hodnotu ze čtyř navržených (10, 15, 18 and 20 mg/l), aby nedošlo k překročení denního příjmu 1 mg/kg tělesné hmotnosti. Ke snížení limitů tohoto barviva dojde i u dalších skupin potravin, u některých až na nulu. Již v r. 2009 při zpracování stanoviska k „Southampton study“ (týkající se kombinace barviv žluť Sunset FCF (E 110), chinolinová žluť (E104), karmoisin (E122), červeň allura (E129), tartrazin (E102) a ponceau 4R (E124)) EFSA  doporučil zásadní snížení ADI pro žluť Sunset FCF z 2,5 mg/kg na 1 mg/kg tělesné hmotnosti, a sice z obavy z možného překračování příjmu dětmi, i když nepovažoval vliv barviv na hyperaktivitu za prokázaný. Je třeba říci, že od té doby mnozí výrobci nápojů dobrovolně snížili dávkování těchto barviv.
Ve vyhodnocení publikovaném 5. září 2011 (EFSA-Q-2011-00934 ) panel ANS uvedl, že nežádoucí zatížení žlutí Sunset FCF u dětí od 1 do 14 let se pohybuje od 0,02 – 0,4 mg/kg tělesné hmotnosti (při poměrně nízkém příjmu) po 0,08 – 1,2 mg/kg při obzvlášť vysokém příjmu. Zdrojem jsou především ochucené nealkoholické nápoje a zákusky včetně ochucených mléčných výrobků.
Ačkoliv panel tvrdí, že odhad zatížení je konzervativní, když počítá s používáním maximálních povolených limitů do všech přípustných potravin, nezbývá než počítat s tím, že v případě nastavení nového limitu na 18 nebo 20 mg/l, by byla hodnota ADI u předškolních dětí překročena (1,1 nebo 1,2 mg/kg tělesné hmotnosti).

EU Food Law, 2011, č. 499, s. 1, 3