Bezpečnost potravin

Vědecké stanovisko EFSA k některým aromatizujícím látkám v potravinách

Vydáno: 24. 4. 2012
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Zpráva EFSA z 18. dubna 2012.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Vědecký panel Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromatizující a pomocné látky (The Scientific Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids, CEF) byl požádán Evropskou komisí o vědecké stanovisko k potenciálním důsledkům konzumace chemicky definovaných látek určených k aromatizaci používaných v potravinách nebo na jejich povrchu v členských zemích EU v rámci harmonizace evropského regulačního rámce pro tuto skupinu látek. Látky k aromatizaci potravin používané v EU jsou rozděleny do skupin na základě podobností chemické struktury a metabolismu. Vědci EFSA berou u hodnocení skupin látek určených k aromatizaci (FGE) v úvahu spotřebované množství, absorpci, metabolismus a údaje o toxicitě. Podle zadání se měl Panel CEF zejména zaměřit na aromatizující látky hodnocené Společným výborem expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) od roku 2000. Látky, které hodnocením úspěšně projdou, jsou zařazeny na seznam látek určených k aromatizaci, jež lze přidávat do potravin.

Revizi skupiny látek FGE.51 prováděl CEF z důvodu získání nových dat o těchto látkách. Celkem byla posuzována rizika spojená s příjmem 20 alicyklických ketonů, sekundárních alkoholů a esterů. U všech látek hodnocených z hlediska jejich škodlivosti v souvislosti s přijatým množstvím bylo nutné pro přesnější posouzení expozice lidského organismu použít metodu mTAMDI (Modified Theoretical Added Maximum Daily Intake).

Panel CEF souhlasí se závěrem JECFA: „Na úrovni odhadovaného příjmu nepředstavují hodnocené látky určené k aromatizaci potravin z hlediska bezpečnosti žádné riziko“.

Dokumenty v originálním znění: