Bezpečnost potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin v ČR

Články v kategorii

11. 8. 2011

Evropská asociace výrobců vajec EEPA zpracovala manuál správné praxe pro vaječné produkty neurčené k přímé spotřebě (tekutá, zahuštěná, zmrazená či sušená vejce). Materiál vychází z nejaktuálnější legislativy.


25. 2. 2009

Vědecké výbory plní funkci poradní a zajišťují provázanost hodnocení rizik s komunikací.


17. 2. 2009

Bezpečnost potravin se stala jednou z priorit, na kterou se Vláda ČR zaměřila před vstupem České republiky do Evropské unie.


10. 1. 2008

Koordinační skupina bezpečnosti potravin