Bezpečnost potravin

Publikace

Články v kategorii

6. 6. 2024

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo sérii karet s různými druhy potravin, na kterých jsou podrobně, a přitom srozumitelně, vysvětleny údaje z potravinových etiket. Infografika je veřejně dostupná a určená především veřejnosti. Jejím cílem je usnadnit lidem nákup jídla, případně informovat i o jeho složení, kvalitě, skladování nebo původu.   Karty v publikaci Označování potravin pro spotřebitele – Infografiky detailně popisují a vysvětlují, co vše […]


8. 9. 2011

Informační centrum bezpečnosti potravin vydalo v elektronické verzi publikaci „Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2010“


7. 9. 2011

Informační centrum bezpečnosti potravin vydalo v elektronické verzi novou publikaci „Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2010“


23. 8. 2011

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydalo v pořadí pátou brožuru Kvalita ryb v českých a moravských tocích, jejímž obsahem je zachycení výsledků projektu sledování kontaminace ryb z volných vod. Kvalita ryb v českých a moravských tocích, 2011 (3 MB)