Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2010

Vydáno: 8. 9. 2011
Autor: MZe

Informační centrum bezpečnosti potravin vydalo v elektronické verzi publikaci "Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2010"

Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2010 

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je jedním z mechanizmů kontroly bezpečnosti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropského společenství. Důvodem zpracování závěrečné zprávy je podávání jednotných informací o systému RASFF jak vůči státním a unijním institucím, tak i směrem ke spotřebitelské veřejnosti. Zároveň se tím naplňují úkoly Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013. Obdobná zpráva shrnující systém rychlého varování je vydávána současně i na úrovni EU. Zpráva o činnosti RASFF v České republice je pravidelně zpracovávána od roku 2005. Obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti systému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a slovníček pro informace o nejčastěji vyskytujících se látkách v potravinách a v krmivech.

Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2010  (pdf, 2 MB)