JECFA

Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA – The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) je mezinárodní vědecký výbor expertů, který je řízen společně Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Výbor se schází od roku 1956. Původně se JECFA zabýval vyhodnocováním bezpečnosti potravinářských aditiv. V současné době posuzuje také kontaminanty, přirozeně se vyskytující toxické látky, rezidua veterinárních léčiv přítomných v potravinách, aromata a pomocné látky. Zabývá se také hodnocením expozice, analytickými metodami, reziduálními definicemi, návrhy maximálních limitů reziduí veterinárních léčiv a dalšími činnostmi. JECFA poskytuje Komisi Kodexu Alimentarius a jejím specializovaným výborům (např. CCCF) nezávislá vědecká stanoviska a doporučení.

JECFA dosud vyhodnotil více než 2 500 potravinářských aditiv, asi 40 kontaminantů a přirozeně se vyskytujících toxických látek a reziduí asi 90 veterinárních léčiv. Výbor rovněž vypracoval zásady pro posuzování bezpečnosti chemických látek v potravinách.

JECFA se schází dvakrát do roka, na programu jsou buď (i) potravinářská aditiva, kontaminanty a přirozeně se vyskytující toxické látky v potravinách nebo (ii) rezidua veterinárních léčiv v potravinách. Účast expertů na zasedání se mění podle toho, co je předmětem projednávání.

Závěry ze zasedání JMPR jsou uveřejňovány na internetových stránkách WHO.

Zdroj:

Codex Alimentarius

JECFA

Související články z portálu Bezpečnosti potravin